ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

臣 (รากอักษรจีนที่ 131)แก้ไข

+0 ขีดแก้ไข

, 𦣞, 𮍌

+1 ขีดแก้ไข

𦣝

+2 ขีดแก้ไข

, , 𮍍

+3 ขีดแก้ไข

𦣟, 𰯮

+4 ขีดแก้ไข

𦣠, 𦣡, 𦣢, 𦣣, 𫇅, 𬛢, 𬛣, 𰯯

+5 ขีดแก้ไข

, 𦣤, 𦣥, 𬛤, 𮍎, 𮍏, 𰯰

+6 ขีดแก้ไข

, 𦣦, 𦣧, 𦣨, 𦣩, 𫇆, 𬛥, 𰯱

+7 ขีดแก้ไข

𫇇, 𬛦

+8 ขีดแก้ไข

, 𦣫, 𦣬, 𦣮, 𫇈, 𮍐, 𮍑, 𮍒, 𰯲, 𰯳

+9 ขีดแก้ไข

𦣭, 𦣯, 𬛧, 𬛨

+10 ขีดแก้ไข

𦣪, 𮍓

+11 ขีดแก้ไข

, , 𦣰, 𦣱, 𬛩

+12 ขีดแก้ไข

, 𦣲, 𦣳, 𫇉

+15 ขีดแก้ไข

𦣴, 𦣵, 𬛪

+16 ขีดแก้ไข

𦣶

+18 ขีดแก้ไข

𬛫

+23 ขีดแก้ไข

𦣷

+25 ขีดแก้ไข

𦣸