ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

士 (รากอักษรจีนที่ 33)แก้ไข

+0 ขีดแก้ไข

+1 ขีดแก้ไข

+2 ขีดแก้ไข

𡔛

+3 ขีดแก้ไข

𡔜

+4 ขีดแก้ไข

𡔝𡔞𰋈

+5 ขีดแก้ไข

⁕、𡔟𭐒

+6 ขีดแก้ไข

𡔠𡔡𡔢𫯁𫯂

+7 ขีดแก้ไข

𡔣𡔤𡔥𡔦𡔧𡔨𡔩𪤲𰋉

+8 ขีดแก้ไข

𡔪𡔫𡔬𡔭

+9 ขีดแก้ไข

𡔮𡔯𭐓𭐔𭐕

+10 ขีดแก้ไข

𡔰𡔲𡔳𡔴𡔵𪤳𭐖𰋊

+11 ขีดแก้ไข

𡔶𡔸𡔹𡔺𡔻𫯃𫯄𭐗𰋋𰋌

+12 ขีดแก้ไข

𡔼𡔽𫯅𭐘𱘠

+13 ขีดแก้ไข

𡔾𡔿𡕀

+14 ขีดแก้ไข

𡕁𡕂𡕃𡕄𭐙𱘡

+15 ขีดแก้ไข

𡕅𡕇𡕈𡕉𡕊

+16 ขีดแก้ไข

𡕋𡕌𭐚

+17 ขีดแก้ไข

𡕍𫯆𫯇𰋍

+18 ขีดแก้ไข

𡅕𱘢

+19 ขีดแก้ไข

𡕏𡕐𡕑𪤴𫯈𭐛

+20 ขีดแก้ไข

𫯉

+21 ขีดแก้ไข

𭐜