ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

癶 (รากอักษรจีนที่ 105)แก้ไข

+0 ขีดแก้ไข

, 𭼽

+2 ขีดแก้ไข

𤼥, 𤼦

+3 ขีดแก้ไข

, 𰤌, 𰤍

+4 ขีดแก้ไข

, , , 𤼧, 𤼨, 𭼾, 𭼿, 𰤎

+5 ขีดแก้ไข

𤼩, 𤼪, 𤼫, 𰤏

+6 ขีดแก้ไข

𤼬, 𤼭, 𤼮, 𭽀

+7 ขีดแก้ไข

, , 𤼯, 𤼰, 𤼱, 𤼲, 𬐂, 𭽁, 𰤐

+8 ขีดแก้ไข

𤼳, 𤼴, 𤼵, 𭽂, 𰤑

+9 ขีดแก้ไข

𤼶, 𭽃

+10 ขีดแก้ไข

𤼷, 𤼸, 𭽄

+11 ขีดแก้ไข

𤼹, 𤼺, 𤼼, 𭽅

+15 ขีดแก้ไข

𤼻