ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

匸 (รากอักษรจีนที่ 23)แก้ไข

+0 ขีดแก้ไข

+2 ขีดแก้ไข

, , 𠥭

+4 ขีดแก้ไข

𠤲, 𠥮, 𠥯, 𰅪

+5 ขีดแก้ไข

, , 𠥰, 𠥱, 𠥲, 𰅫

+6 ขีดแก้ไข

, 𠥳

+7 ขีดแก้ไข

, 𠥃, 𠥴, 𠥵, 𭅟

+8 ขีดแก้ไข

𠥶, 𰅬

+9 ขีดแก้ไข

, ,

+10 ขีดแก้ไข

+12 ขีดแก้ไข

𠥷

+18 ขีดแก้ไข

𠥸

+20 ขีดแก้ไข

𠥹, 𠥺