ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

攴 (รากอักษรจีนที่ 66) แก้ไข

−1 ขีด แก้ไข

𫡏

+0 ขีด แก้ไข

+2 ขีด แก้ไข

𫾦𭣡𰕃

+3 ขีด แก้ไข

㩿𢻫𢻬𢻭𢻮𢻯𢻰𢻱𢻲𫾧𭣢𭣣

+4 ขีด แก้ไข

𢻳𢻴𢻵𢻶𢻷𢻸𢻹𢻺𢻻𢻼𢻽𢻾𢻿𢼀𢼁𢼂𢼃𢼄𢼅𢼆𢼇𢼈𪯈𫾨𭣤𰕄𰕅𰕆

+5 ขีด แก้ไข

𢼉𢼊𢼋𢼌𢼍𢼎𢼏𢼐𢼑𢼒𢼓𢼔𢼕𢼖𢼗𢼘𢼙𢼚𪯉𪯊𫾩𭣥𭣦𭣧𭣨𭣩𰕇

+6 ขีด แก้ไข

⁕、𢼛𢼜𢼝𢼞𢼟𢼠𢼡𢼢𢼣𢼤𢼥𢼦𢼧𢼨𢼩𢼪𢼫𢼬𢼭𢼮𢼯𢼰𢼱𢼲𢼳𢼴𢼵𢼶𢼷𢼸𣁋𪯋𪯌𫾪𫾫𫾬𫾭𫾮𫾯𫾰𭣪𭣫𭣬𭣭𭣮𭣯𭣰𭣱𰕈

+7 ขีด แก้ไข

𢼹𢼺𢼻𢼼𢼽𢼾𢼿𢽀𢽁𢽂𢽃𢽄𢽅𢽆𢽇𢽈𢽉𢽊𢽋𢽌𢽍𢽎𢽏𢽐𢽑𢽒𢽓𢽔𢽕𢽖𢽗𢽘𢽙𢽜𢽷𪯍𪵊𫾱𫾲𫾳𫾴𫾵𫾶𫾷𫾸𭣲𭣳𭣴𭣵𰕉𰕊𱡘

+8 ขีด แก้ไข

𢽚𢽛𢽝𢽞𢽟𢽠𢽡𢽢𢽣𢽤𢽥𢽦𢽧𢽨𢽩𢽪𢽫𢽬𢽭𢽮𢽯𢽰𢽱𢽲𢽳𢽴𢽵𢽶𢽸𢽹𢽺𢽻𢽼𢽽𢽾𢾣𪯎𪯏𫾹𫾺𫾻𫾼𫾽𫾾𫾿𫿀𭣶𭣷𭣸𭣹𭣺𭣻𰕋𰕌𰕍𰕎𱡙𱡚𱡛𱡜𱡝

+9 ขีด แก้ไข

𢽿𢾀𢾁𢾂𢾃𢾄𢾅𢾆𢾇𢾈𢾉𢾊𢾋𢾌𢾍𢾎𢾏𢾐𢾑𢾒𢾓𢾔𢾕𢾖𢾗𢾘𢾙𢾚𢾛𢾜𢾝𢾞𢾟𢾠𢾡𢾢𢾤𪯐𫿁𫿂𫿃𫿄𫿅𫿆𫿇𭣼𭣽𭣾𭣿𭤀𭤁𭤂𰕏𰕐𱡞𱡟

+10 ขีด แก้ไข

𢾦𢾧𢾨𢾩𢾪𢾫𢾬𢾭𢾮𢾯𢾰𢾱𢾲𢾳𢾴𢾵𢾶𢾷𢾸𢾹𢾺𢾻𢾼𢾽𢾾𢾿𢿀𢿁𢿂𢿃𢿄𢿅𪯑𪯒𫿈𫿉𫿊𫿋𫿌𭤃𭤄𭤅𭤆𭤇𰕑

+11 ขีด แก้ไข

𢿇𢿈𢿉𢿊𢿋𢿌𢿍𢿎𢿏𢿐𢿑𢿒𢿓𢿔𢿕𢿖𢿗𢿘𢿙𢿚𢿛𢿜𢿝𣁛𪯓𪯔𪯕𪯖𫿍𫿎𫿏𫿐𭤈𭤉𭤊𭤋𰕒𰕓𱡠

+12 ขีด แก้ไข

𢿞𢿟𢿠𢿡𢿢𢿣𢿤𢿥𢿦𢿧𢿨𢿩𢿪𢿫𢿬𢿭𢿮𢿯𢿰𢿱𢿲𢿳𢿴𢿵𢿶𢿷𢿸𢿹𢿺𢿻𢿼𢿽𪯗𪯘𪯙𫿑𫿒𫿓𫿔𫿕𫿖𫿗𰕔𰕕

+13 ขีด แก้ไข

𢿾𢿿𣀀𣀁𣀂𣀃𣀅𣀆𣀇𣀈𣀉𣀊𣀋𣀌𣀍𣀎𣀏𪯚𫿘𫿙𫿚𭤌𭤍𰕖𰕗

+14 ขีด แก้ไข

𣀄𣀐𣀑𣀒𣀓𣀔𣀕𣀖𣀗𣀘𣀙𣀚𪯛𪯜𫿛𫿜𫿝𭤎𭤏

+15 ขีด แก้ไข

𣀛𣀜𣀝𣀞𣀟𣀠𣀡𣀢𩠮𫿞𫿟𫿠𫿡𫿢𰕘

+16 ขีด แก้ไข

𣀣𣀤𣀥𣀦𣀧𣀨𣀩𣀪𣀫𣀬𣀭𩠰𫿣𫿤𫿥𫿦𰕙𱡡

+17 ขีด แก้ไข

𣀮𣀯𣀰𣀱𣀲𪯝𪯞𫿧𫿨𭤐𭤑

+18 ขีด แก้ไข

𣀳𣀴𫿩𭤒

+19 ขีด แก้ไข

𣀵𣀶𣀷𣀸𣀹𣀺

+20 ขีด แก้ไข

𪯟𫿪𫿫𫿬

+21 ขีด แก้ไข

𣀻𣀼𭤓

+23 ขีด แก้ไข

𣀽𣀾

+24 ขีด แก้ไข

𣀿

+25 ขีด แก้ไข

𣁀