ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

月 (รากอักษรจีนที่ 74)แก้ไข

+0 ขีดแก้ไข

+1 ขีดแก้ไข

𣍝

+2 ขีดแก้ไข

𣍞𪱙𬁰𭨤𭨥

+3 ขีดแก้ไข

𣍟𣍠𣍡𣍢𣍣𪱚𬁱𬁲𬁳𭨦𭨧

+4 ขีดแก้ไข

𣍤𦙗𪱛𬁴𬁵𬁶𬁷𬁸𭨨𭨩𭨪𭨫𭨬𭨭𰗄

+5 ขีดแก้ไข

𣍥𣍦𣍧𣍩𣍪𣍫𣍬𪱜𪱝𬁹𭨮𭨯𭨰𭨱𰗅𱢸

+6 ขีดแก้ไข

𣍭𣍮𦚹𪱞𫞅𬁺𬁻𬁼𭨲𭨳𰗆𰗇𱢹

+7 ขีดแก้ไข

𣍱𣍲𣍳𣍴𣍵𣍶𪱠𪱡𪱢𬁽𬁾𬁿𬂀⁕、𬂁𭨴𭨵𭨶𭨷𭨸

+8 ขีดแก้ไข

𣍷𣍸𣍹𣍺𣍻𣍼𣍽𣍾𣍿𣎀𣎁𣎂𣎃𦜳𪱣𫞆𫞇𬂂𬂃𬂄𬂅𭨹𭨺𭨻𭨼𭨽𰗈𰗉𱢺

+9 ขีดแก้ไข

𣎄𣎅𣎆𣎇𣎈𣎉𣎊𣎋𣎌𪱤𪱥𪱦𪱧𬂆𭨾𭨿𭩀𰗊

+10 ขีดแก้ไข

𣎍𣎎𣎏𣎐𣎑𪱟𪱨𪱩𪱪𬂇𬂈𬂉𬂊𬂋𬂌𭩁𭩂𭩃𰗋

+11 ขีดแก้ไข

𣎒𣎓𣎔𣎕𣎖𣎗𣎘𣎙𪱫𪱬𬂍𬂎𭩄𭩅𰗌𰗍

+12 ขีดแก้ไข

㬿𣎚𣎛𣎝𣎞𣎟𣎠𣎡𣎢𪱭𬂏𬂐𭩆𭩇𭩈𭩉𰗎

+13 ขีดแก้ไข

𣎜𣎣𣎤𣎥𣎦𣎧𣎨𦡖𬂑𬂒𬂓𬂔𭩊𭩋𭩌𭩍𭩎𱢻

+14 ขีดแก้ไข

𣎩𣎪𣎫𣎬𣎭𬂕𬂖𭩏𭩐𭩑𰗏

+15 ขีดแก้ไข

𬂗𬂘𭩒𭩓𭩔𭩕

+16 ขีดแก้ไข

𣎮𣎯

+17 ขีดแก้ไข

𪱮𪱯⁕、𬂙

+18 ขีดแก้ไข

𣎰

+19 ขีดแก้ไข

𣎱𫇃𭩖

+20 ขีดแก้ไข

𣎲𪱰𭩗𱢼𱢽

+26 ขีดแก้ไข

𬂚