ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 14.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

月 (รากอักษรจีนที่ 74)แก้ไข

+0 ขีดแก้ไข

+1 ขีดแก้ไข

𣍝

+2 ขีดแก้ไข

, 𣍞, 𪱙, 𬁰, 𭨤, 𭨥

+3 ขีดแก้ไข

𣍟, 𣍠, 𣍡, 𣍢, 𣍣, 𪱚, 𬁱, 𬁲, 𬁳, 𭨦, 𭨧

+4 ขีดแก้ไข

, , , , , , , 𣍤, 𦙗, 𪱛, 𬁴, 𬁵, 𬁶, 𬁷, 𬁸, 𭨨, 𭨩, 𭨪, 𭨫, 𭨬, 𭨭, 𰗄

+5 ขีดแก้ไข

, , , 𣍥, 𣍦, 𣍧, 𣍩, 𣍪, 𣍫, 𣍬, 𪱜, 𪱝, 𬁹, 𭨮, 𭨯, 𭨰, 𭨱, 𰗅

+6 ขีดแก้ไข

, , , , , , 𣍭, 𣍮, 𪱞, 𫞅, 𬁺, 𬁻, 𬁼, 𭨲, 𭨳, 𰗆, 𰗇

+7 ขีดแก้ไข

, , , , , , , , 𣍱, 𣍲, 𣍳, 𣍴, 𣍵, 𣍶, 𪱠, 𪱡, 𪱢, 𬁽, 𬁾, 𬁿, 𬂀⁕, 𬂁, 𭨴, 𭨵, 𭨶, 𭨷, 𭨸

+8 ขีดแก้ไข

, , , , , , 𣍷, 𣍸, 𣍹, 𣍺, 𣍻, 𣍼, 𣍽, 𣍾, 𣍿, 𣎀, 𣎁, 𣎂, 𣎃, 𦜳, 𪱣, 𫞆, 𫞇, 𬂂, 𬂃, 𬂄, 𬂅, 𭨹, 𭨺, 𭨻, 𭨼, 𭨽, 𰗈, 𰗉

+9 ขีดแก้ไข

, , 𣎄, 𣎅, 𣎆, 𣎇, 𣎈, 𣎉, 𣎊, 𣎋, 𣎌, 𪱤, 𪱥, 𪱦, 𪱧, 𬂆, 𭨾, 𭨿, 𭩀, 𰗊

+10 ขีดแก้ไข

, , , 𣎍, 𣎎, 𣎏, 𣎐, 𣎑, 𪱟, 𪱨, 𪱩, 𪱪, 𬂇, 𬂈, 𬂉, 𬂊, 𬂋, 𬂌, 𭩁, 𭩂, 𭩃, 𰗋

+11 ขีดแก้ไข

, , , , 𣎒, 𣎓, 𣎔, 𣎕, 𣎖, 𣎗, 𣎘, 𣎙, 𪱫, 𪱬, 𬂍, 𬂎, 𭩄, 𭩅, 𰗌, 𰗍

+12 ขีดแก้ไข

, , 㬿, 𣎚, 𣎛, 𣎝, 𣎞, 𣎟, 𣎠, 𣎡, 𣎢, 𪱭, 𬂏, 𬂐, 𭩆, 𭩇, 𭩈, 𭩉, 𰗎

+13 ขีดแก้ไข

, 𣎜, 𣎣, 𣎤, 𣎥, 𣎦, 𣎧, 𣎨, 𦡖, 𬂑, 𬂒, 𬂓, 𬂔, 𭩊, 𭩋, 𭩌, 𭩍, 𭩎

+14 ขีดแก้ไข

, 𣎩, 𣎪, 𣎫, 𣎬, 𣎭, 𬂕, 𬂖, 𭩏, 𭩐, 𭩑, 𰗏

+15 ขีดแก้ไข

𬂗, 𬂘, 𭩒, 𭩓, 𭩔, 𭩕

+16 ขีดแก้ไข

, 𣎮, 𣎯

+17 ขีดแก้ไข

𪱮, 𪱯⁕, 𬂙

+18 ขีดแก้ไข

𣎰

+19 ขีดแก้ไข

𣎱, 𫇃, 𭩖

+20 ขีดแก้ไข

𣎲, 𪱰, 𭩗

+26 ขีดแก้ไข

𬂚