𣎓 U+23393, 𣎓
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23393
𣎒
[U+23392]
CJK Unified Ideographs Extension B 𣎔
[U+23394]
𣎓 U+2F989, 𣎓
CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F989
𦞵
[U+2F988]
CJK Compatibility Ideographs Supplement 𣎜
[U+2F98A]

ข้ามภาษาแก้ไข

อักษรจีนแก้ไข

𣎓 (รากอักษรจีนที่ 74, +11, 15 ขีด, การประกอบ)

อ้างอิงแก้ไข

ภาษาจีนแก้ไข

ตัวย่อและตัวเต็ม
𣎓

การออกเสียงแก้ไข