ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

子 (รากอักษรจีนที่ 39)แก้ไข

+0 ขีดแก้ไข

𡤼

+1 ขีดแก้ไข

𡤽

+2 ขีดแก้ไข

𡤾𡤿𡥀𡥁𡥂𫲡𭒶𭒷𭒸𭒹

+3 ขีดแก้ไข

𡉗𡥃𡥄𡥅𭒺𭒻𭒼𰌜𰌝𱙵

+4 ขีดแก้ไข

𡥆𡥇𡥈𡥉𡥊𡥌𡥍𪦶𪦷𪦸𪦹𰌞𰌟𰌠𰌡𰌢𱙶𱙷𱙸

+5 ขีดแก้ไข

𠃱𡥎𡥏𡥐𡥑𡥒𡥓𡥔𡥕𡥖𡥗𡥘𡥙𡥚𪦺𫲢𫲣𫲤𭒽𭒾𭒿𭓀𰌣𰌤𰌥𱙹

+6 ขีดแก้ไข

𡥛𡥜𡥝𡥞𡥟𡥠𡥡𡥢𡥣𡥤𡥥𡥦𡥧𪦻𫲥𭓁𭓂𰌦𰌧𱙺

+7 ขีดแก้ไข

𡥨𡥩𡥪𡥫𡥬𡥭𢈲𨹴𫲦𭓃𭓄𭓅𭓆𭓇𰌨𱙻

+8 ขีดแก้ไข

𡥮𡥯𡥰𡥱𡥲𡥳𡥴𡥵𪦼𪦽𪦾𫲧𫲨𭓈𭓉𭓊𭓋𭓌𭓍𭓎𰌩𰌪𰌫𱙼𱙽

+9 ขีดแก้ไข

𡥶𡥷𡥸𡥹𡥺𡥻𡥼𡥽𡥾𡥿𡦀𡦁𡦂𪦿𫲩𫲪𭓏𭓐𭓑𭓒𭓓𭓔𰌬𰌭𱙾

+10 ขีดแก้ไข

𡦃𡦄𡦅𡦆𡦇𡦈𡦉𡦊𡦋𡦌𡦍𡦎𡦏𡦐𫲫𫲬𭓕𭓖𰌮𱙿

+11 ขีดแก้ไข

𢆡⁕、𡦑𡦒𡦓𡦔𡦕𡦖𪧀𫲭𫲮𭓗𭓘𰌯

+12 ขีดแก้ไข

𡦗𡦘𡦙𡦚𡦛𡦜𡦝𫝯𫲯𫲰

+13 ขีดแก้ไข

𡦞𡦟𡦠𡦡𡦢𡦣𡦤𡦥𡦦𡦧𡦨𪧁𫲱𫲲𭓙𭓚𰌰𱚀𱚁

+14 ขีดแก้ไข

𡦩𪧂𪧃𭓛

+15 ขีดแก้ไข

𡦪𡦫𡦬𰌱𱚂

+16 ขีดแก้ไข

𡦭𡦮𡦯𡦰𫲳𭓜

+17 ขีดแก้ไข

𡦱𡦲𡦳𡦴𡦵𡦶𰌲

+18 ขีดแก้ไข

𪧄

+19 ขีดแก้ไข

孿𡦷

+21 ขีดแก้ไข

𫲴

+22 ขีดแก้ไข

+24 ขีดแก้ไข

𡦸

+25 ขีดแก้ไข

𭓝