ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

靑 (รากอักษรจีนที่ 174)แก้ไข

+0 ขีดแก้ไข

+3 ขีดแก้ไข

𩇕𫕸𲊕

+4 ขีดแก้ไข

𩇖𩇗

+5 ขีดแก้ไข

⁕、𩇘𩇙𩇚𩇛𫕹𫕺𬰗𬰘𮧃

+6 ขีดแก้ไข

𩇜𲊖

+7 ขีดแก้ไข

𱁭𱁮𲊗

+8 ขีดแก้ไข

𩇝𩇞𫕻

+9 ขีดแก้ไข

𩇟

+10 ขีดแก้ไข

𩇠𲊘

+11 ขีดแก้ไข

𩇡𫕼

+12 ขีดแก้ไข

𩇢

+13 ขีดแก้ไข

𩇣

+14 ขีดแก้ไข

+16 ขีดแก้ไข

𩇤

+17 ขีดแก้ไข

𩇥