ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

靑 (รากอักษรจีนที่ 174)แก้ไข

+0 ขีดแก้ไข

,

+3 ขีดแก้ไข

𩇕, 𫕸

+4 ขีดแก้ไข

, , 𩇖, 𩇗

+5 ขีดแก้ไข

, , 𩇘, 𩇙, 𩇚, 𩇛, 𫕹, 𫕺, 𬰗, 𬰘, 𮧃

+6 ขีดแก้ไข

, , , 𩇜

+7 ขีดแก้ไข

, 𱁭, 𱁮

+8 ขีดแก้ไข

, , 𩇝, 𩇞, 𫕻

+9 ขีดแก้ไข

𩇟

+10 ขีดแก้ไข

, 𩇠

+11 ขีดแก้ไข

𩇡, 𫕼

+12 ขีดแก้ไข

𩇢

+13 ขีดแก้ไข

𩇣

+14 ขีดแก้ไข

+16 ขีดแก้ไข

𩇤

+17 ขีดแก้ไข

𩇥