ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

龜 (รากอักษรจีนที่ 213)แก้ไข

+0 ขีดแก้ไข

, 𪚦, 𪛉, 𮯛, 𮯜, 𮯝, 𮯞, 𮯟, , 𬺞

+2 ขีดแก้ไข

𪚨

+3 ขีดแก้ไข

, 𪚩, 𪚪, 𱍃

+4 ขีดแก้ไข

, 𪚫, 𪚬, 𪚭, 𪚮, 𪚯, 𪚰, 𪚱, 𪚲, 𪚳, 𪚴, 𪚵, 𱍄, 𱍅, 𱍆

+5 ขีดแก้ไข

, , , 𪚧, 𪚶, 𪚷, 𪚸, 𪚹, 𪚺, 𪚻, 𪚼, 𪚽, 𫜳, 𱍇

+7 ขีดแก้ไข

𪚾, 𪚿

+8 ขีดแก้ไข

𪛀

+9 ขีดแก้ไข

𪓻, 𪛁

+11 ขีดแก้ไข

𪛂, 𪛃, 𪛄, 𱍈

+12 ขีดแก้ไข

, 𪛅, 𪛆, 𫠝

+14 ขีดแก้ไข

𪛇

+17 ขีดแก้ไข

𪛈