ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

虫 (รากอักษรจีนที่ 142)

แก้ไข

+0 ขีด

แก้ไข

𮓰

+1 ขีด

แก้ไข

𧈝𧈞𮓱

+2 ขีด

แก้ไข

𧈟𧈠𧈡𧈢𧈣𧈤𧈥𧈦𧈧𫊤𮓲𰲩𱿘

+3 ขีด

แก้ไข

𡯥𧈨𧈩𧈪𧈫𧈬𧈭𧈮𧈯𧈰𧈱𧈲𧈳𧈴𧈵𧈶𧈷𧈸𧈹𧈺𫊥𫊦𬟴𬟵𮓳𮓴𮓵𮓶𮓷𰲪𱿙

+4 ขีด

แก้ไข

𧈻𧈼𧈽𧈾𧈿𧉀𧉁𧉂𧉃𧉄𧉅𧉆𧉇𧉈𧉉𧉊𧉋𧉌𧉍𧉎𧉏𧉐𧉑𧉒𧉓𧉔𧉕𧉖𧉗𧉘𧉙𧉚𧉛𧉜𧉝𫊧𫊨𫊩𫊪𫊫𬟶𬟷𬟸𬟹𬟺𬟻𮓸𮓹𮓺𮓻𮓼𰲫𰲬𰲭𰲮𰲯𰲰𰲱𰲲𱿚𱿛𱿜

+5 ขีด

แก้ไข

𧉞𧉟𧉠𧉡𧉢𧉣𧉤𧉥𧉦𧉧𧉨𧉩𧉪𧉫𧉬𧉭𧉮𧉯𧉰𧉱𧉲𧉳𧉴𧉵𧉶𧉷𧉸𧉹𧉺𧉻𧉼𧉽𧉾𧉿𧊀𧊁𧊂𧊃𧊄𧊅𧊆𧊇𧊈𧊉𧊊𧊋𧊌𧊍𧊎𫊬𫊭𫊮𫊯𫊰𫊱𫊲𬟼𬟽𬟾𬟿𬠀𬠁𮓽𮓾𮓿𮔀𰲳𰲴𰲵𰲶𰲷𱿝𱿞

+6 ขีด

แก้ไข

𧊏𧊐𧊑𧊒𧊓𧊔𧊕𧊖𧊗𧊘𧊙𧊚𧊛𧊜𧊝𧊞𧊟𧊠𧊡𧊢𧊣𧊤𧊥𧊦𧊧𧊨𧊩𧊪𧊬𧊭𧊯𧊰𧊱𧊲𧊳𧊴𧊵𧊶𧊷𧊸𧊹𧊺𧊻𧊼𧊽𧊾𧊿𧋀𧋁𧋂𧋃𧋄𧋅𧋆𧋇𫊳𫊴𫊵𫊶𫊷𫊸𫊹𫊺𫊻𫊼𬠂𬠃𬠄𬠅𬠆𬠇𮔁𮔂𮔃𮔄𮔅𮔆𮔇𮔈𰲸𰲹𱿟𱿠𱿡

+7 ขีด

แก้ไข

𧊫𧊮𧋈𧋉𧋊𧋋𧋌𧋍𧋎𧋏𧋐𧋑𧋒𧋓𧋔𧋕𧋖𧋗𧋘𧋙𧋚𧋛𧋜𧋝𧋟𧋠𧋡𧋢𧋣𧋤𧋥𧋦𧋧𧋨𧋩𧋪𧋫𧋬𧋭𧋮𧋯𧋰𧋱𧋲𧋳𧋴𧋵𧋶𧋷𧋸𧋹𧋺𧋻𧋼𧋽𧋾𧋿𧌀𧌁𧌂𧌞𫊽𫊾𫊿𫋀𫋁𬠈𬠉𬠊𬠋𬠌𬠍𮔉𮔊𮔋𮔌𮔍𮔎𮔏𮔐𮔑𮔒𮔓𮔔𮔕𮔖𰲺𰲻𰲼𰲽𰲾𱿢𱿣𱿤𱿥𱿦𱿧

+8 ขีด

แก้ไข

𧋞𧌃𧌄𧌅𧌆𧌇𧌈𧌉𧌊𧌋𧌌𧌍𧌎𧌏𧌐𧌑𧌒𧌓𧌔𧌕𧌖𧌗𧌘𧌙𧌚𧌛𧌜𧌝𧌟𧌠𧌡𧌢𧌣𧌤𧌥𧌦𧌧𧌨𧌩𧌪𧌫𧌬𧌭𧌮𧌯𧌱𧌲𧌳𧌴𧌵𧌶𧌷𧌸𧌹𧌺𧌻𧌼𧌽𧌾𧌿𧍀𧍁𧍂𧍃𧍄𧍅𧍆𧍇𧍈𧍉𧍊𧍋𧍌𧍍𧍎𧍏𧍐𧍑𫋂𫋃𫋄𫋅𫋆𫋇𫋈𫋉𬠎𬠏𬠐𬠑𬠒𬠓𬠔𬠕𬠖𬠗𬠘𬠙𬠚𮔗𮔘𮔙𮔚𮔛𮔜𮔝𰲿𰳀𰳁𰳂𰳃𰳄𰳅𰳆𰳇𰳈𰳉𱿨𱿩𱿪𱿫𱿬𱿭𱿮

+9 ขีด

แก้ไข

𧌰𧍒𧍓𧍔𧍕𧍖𧍗𧍘𧍙𧍚𧍛𧍜𧍝𧍞𧍟𧍠𧍡𧍢𧍣𧍤𧍥𧍦𧍧𧍨𧍩𧍪𧍫𧍬𧍭𧍮𧍯𧍰𧍱𧍲𧍳𧍴𧍵𧍶𧍷𧍸𧍹𧍺𧍻𧍼𧍽𧍾𧍿𧎀𧎁𧎂𧎃𧎄𧎅𧎆𧎇𧎈𧎉𧎊𧎋𧎌𧎍𧎎𧎏𧎐𧎑𧎒𧎓𧎔𧎕𧎖𧎗𧎘𧎙𧎚𧎛𧎜𧎝𧎞𧎟𧎠𧏇𫋊𫋋𫋌𫋍𫋎𬠛𬠜𬠝𬠞𮔞𮔟𮔠𮔡𮔢𮔣𮔤𮔥𮔦𮔧𰳊𰳋𰳌𰳍𱿯𱿰𱿱𱿲𱿳𱿴𱿵𱿶𱿷𱿸𱿹𱿺𱿻

+10 ขีด

แก้ไข

𧎡𧎢𧎣𧎤𧎥𧎦𧎧𧎨𧎩𧎪𧎫𧎬𧎭𧎮𧎯𧎰𧎱𧎲𧎳𧎴𧎵𧎶𧎷𧎸𧎹𧎺𧎻𧎼𧎽𧎾𧎿𧏀𧏁𧏂𧏃𧏄𧏅𧏆𧏈𧏉𧏊𧏋𧏌𧏍𧏎𧏏𧏐𧏑𧏒𧏓𧏔𧏕𧏖𧏗𧏘𧏙𧏚𧏛𧏜𧏝𧏞𧏟𧏠𧏡𧏢𧏣𧏤𧏥𧏦𧏧𧏨𧏩𧏪𧏫𧏬𧏭𧏮𧏯𧏰𧏱𧏲𧏳𧏴𧏵𧏶𧏷𫋏𫋐𫋑𫋒𫋓𫋔𫋕𬠟𬠠𬠡𬠢𬠣𬠤𮔨𮔩𮔪𮔫𮔬𮔭𮔮𮔯𮔰𮔱𮔲𰳎𰳏𰳐𰳑𰳒𰳓𰳔𰳕𱿼𱿽𱿾𱿿𲀀

+11 ขีด

แก้ไข

𢋜𧏸𧏹𧏺𧏻𧏼𧏽𧏾𧏿𧐀𧐁𧐂𧐃𧐄𧐅𧐆𧐇𧐈𧐉𧐊𧐋𧐌𧐍𧐎𧐏𧐐𧐑𧐒𧐓𧐔𧐕𧐖𧐗𧐘𧐙𧐚𧐛𧐜𧐝𧐞𧐟𧐠𧐡𧐢𧐣𧐤𧐥𧐦𧐧𧐨𧐩𧐪𧐫𧐬𧐭𧐮𧐯𧐱𧐲𧐳𧐴𧐵𧐶𧐷𧐸𧐹𧐺𧐻𧐼𧐽𧐾𧐿𧑀𧑁𧑂𧑃𫋖𫋗𫋘𫋙𬠥𬠦𬠧𬠨𮔳𮔴𮔵𮔶𮔷𮔸𮔹𮔺𰳖𰳗𰳘𰳙𰳚𲀁𲀂𲀃𲀄𲀅𲀆𲀇

+12 ขีด

แก้ไข

𧑄𧑅𧑆𧑇𧑈𧑉𧑊𧑋𧑌𧑍𧑎𧑏𧑐𧑑𧑒𧑓𧑔𧑕𧑖𧑗𧑘𧑙𧑚𧑛𧑜𧑝𧑞𧑟𧑠𧑡𧑢𧑣𧑤𧑥𧑦𧑧𧑨𧑩𧑪𧑫𧑬𧑭𧑮𧑯𧑰𧑱𧑲𧑳𧑴𧑵𧑶𧑷𧑸𧑹𧑺𧑻𧑼𧑽𧑾𧑿𧒀𧒁𧒂𧒃𧒄𧒅𧒆𧒇𧒈𧒉𧒊𧒋𧒌𧒍𫋚𫋛𫋜𫋝𫋞𬠩𬠪𬠫𬠬𬠭𬠮𮔻𮔼𮔽𮔾𮔿𮕀𮕁𰳛𰳜𲀈𲀉𲀊𲀋

+13 ขีด

แก้ไข

𧒎𧒏𧒐𧒑𧒒𧒓𧒔𧒕𧒖𧒗𧒘𧒙𧒚𧒛𧒜𧒝𧒞𧒟𧒠𧒡𧒢𧒣𧒤𧒥𧒦𧒧𧒨𧒩𧒪𧒫𧒬𧒭𧒮𧒯𧒰𧒱𧒲𧒳𧒴𧒵𧒶𧒷𧒸𧒹𧒺𧒻𧒼𧒽𧒾𧒿𧓀𧓁𧓂𧓃𧓄𧓅𧓆𧓇𧓈𫋟𫋠𫋡𫋢𬠯𬠰𬠱𮕂𮕃𮕄𮕅𮕆𮕇𰳝𰳞𰳟𰳠𲀌

+14 ขีด

แก้ไข

𧓉𧓊𧓋𧓌𧓍𧓎𧓏𧓐𧓑𧓒𧓓𧓔𧓕𧓖𧓗𧓘𧓙𧓚𧓛𧓜𧓝𧓞𧓟𧓠𧓡𧓢𧓣𧓤𧓥𧓦𧓧𧓨𧓩𧓪𧓫𧓬𧓭𧓮𧓯𧓰𫋣𫋤𫋥𫟗𬠲𬠳𬠴𬠵𬠶𬠷𮕈𮕉𮕊𮕋𰳡𰳢𰳣𲀍𲀎

+15 ขีด

แก้ไข

𧓱𧓲𧓳𧓴𧓵𧓶𧓷𧓸𧓹𧓺𧓻𧓼𧓽𧓾𧓿𧔀𧔁𧔂𧔃𧔄𧔅𧔆𧔇𧔈𧔉𧔊𧔋𧔌𧔍𧔎𧔏𧔐𧔑𧔒𧔓𧔔𧔕𧔖𧔗𧔘𧔙𧔚𧔛𧔜𫋦𫋧𬠸𮕌𮕍𮕎𮕏𮕐𮕑𰳤𲀏𲀐

+16 ขีด

แก้ไข

𧔝𧔞𧔟𧔠𧔡𧔢𧔣𧔤𧔥𧔦𧔧𧔨𧔩𧔪𧔫𧔬𧔭𧔮𧔯𧔰𧔱𧔲𧔳𧔴𧔵𧔶𧔷𧔸𧔹𧔺𧔻𧔼𧔽𧔾𧔿𧕀𧕁𧕂𫋨𬠹𮕒𰳥𲀑

+17 ขีด

แก้ไข

𧕃𧕄𧕅𧕆𧕇𧕈𧕉𧕊𧕋𧕌𧕍𧕎𧕏𧕐𧕑𧕒𧕔𧕕𧕖𧕗𧕘𧕙𧕚𮕓𮕔𮕕𮕖𲀒

+18 ขีด

แก้ไข

𧕓𧕛𧕜𧕝𧕞𧕟𧕠𧕡𧕢𧕣𧕤𧕥𧕦𧕧𧕨𧕩𧕪𧕫𧕬𧕭𧕮𬠺𮕗𰳦𲀓𲀔

+19 ขีด

แก้ไข

𧕯𧕰𧕱𧕲𧕳𧕴𧕵𧕶𧕷𧕸𧕹𧕺𧕻𧕼𬠻𮕘𮕙𲀕

+20 ขีด

แก้ไข

𧕽𧕾𧕿𧖀𧖁𧖂𧖃𧖊𮕚𲀖

+21 ขีด

แก้ไข

𧖄𧖅𧖆𧖇𧖈𧖉𧖋𧖌𧖍𧖎𧖏𧖐

+22 ขีด

แก้ไข

𧖑𧖒𧖓𧖔𧖕𧖖𧖗𮕛

+23 ขีด

แก้ไข

𠑴𧖘𧖙𧖚𧖛𫋩

+24 ขีด

แก้ไข

𧖜𧖝𧖞𧖟𧖡

+25 ขีด

แก้ไข

𧖢𧖣

+26 ขีด

แก้ไข

𧖤𧖥𧖦