ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

气 (รากอักษรจีนที่ 84)แก้ไข

+0 ขีดแก้ไข

+1 ขีดแก้ไข

+2 ขีดแก้ไข

, , , 𣱕, 𣱖, 𰚻

+3 ขีดแก้ไข

, , 𣱗, 𣱘

+4 ขีดแก้ไข

, , , , 𣱙, 𣱚, 𣱛, 𪵣, 𬇏, 𭯲, 𰚼, 𰚽

+5 ขีดแก้ไข

, , , , , 𣱜, 𣱝, 𣱞, 𣱟, 𣱠, 𪵤, 𬇐, 𰚾, 𰚿

+6 ขีดแก้ไข

, , , , , , , 𣱡, 𬇑, 𰛀, 𰛁

+7 ขีดแก้ไข

, , , 𣱣, 𪵥, 𰛂

+8 ขีดแก้ไข

, , , , , 𣱢, 𣱤, 𣱥, 𰛃

+9 ขีดแก้ไข

, 𣱦, 𣱧, 𣱨, 𪵦

+10 ขีดแก้ไข

, , 𣱩, 𪵧, 𬇒

+11 ขีดแก้ไข

, 𣱪, 𣱫, 𭯳

+12 ขีดแก้ไข

, 𭯴

+13 ขีดแก้ไข

, 𣱬, 𣱭, 𬇓

+14 ขีดแก้ไข

𣱮, 𭯵

+17 ขีดแก้ไข

𣱯, 𣱰