ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

韭 (รากอักษรจีนที่ 179)แก้ไข

+0 ขีดแก้ไข

+4 ขีดแก้ไข

, , 𩐁, 𩐂

+5 ขีดแก้ไข

𱂍

+6 ขีดแก้ไข

, , 𩐃

+7 ขีดแก้ไข

, 𩐄

+8 ขีดแก้ไข

, , 𩐅, 𩐆, 𩐇

+9 ขีดแก้ไข

𩐈

+10 ขีดแก้ไข

, , , 𩐉, 𩐊

+11 ขีดแก้ไข

, 𩐋, 𩐍, 𩐎, 𱂎

+12 ขีดแก้ไข

, 𩐌, 𩐏, 𩐐

+13 ขีดแก้ไข

𩐑, 𩐒, 𩐓

+14 ขีดแก้ไข

, 𩐔, 𩐕

+16 ขีดแก้ไข

𩐖