ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

冫 (รากอักษรจีนที่ 15)แก้ไข

+0 ขีดแก้ไข

+1 ขีดแก้ไข

𠖬𫤾

+2 ขีดแก้ไข

𠖭𭂆𭂇𰃵

+3 ขีดแก้ไข

𠖮𠖯𠖰𪞖𫤿𭂈𱏿

+4 ขีดแก้ไข

𠖱𠖲𠖳𠖴𠖵𠖶𪞗𪞘𪞙𪞚𫥀𫥁𫥂𫥃𰃶𰃷𰃸𱐀𱐁

+5 ขีดแก้ไข

𠖷𠖸𠖹𠖺𠖻𠖼𠖽𠖾𠖿𠗁𪞛𪞜𪞝𫥄𫥅𫥆𫥇𫥈𭂉𭂊𰃹𰃺𱐂

+6 ขีดแก้ไข

𠗀𠗂𠗃𠗄𠗅𠗆𠗇𪞞𫥉𫥊𫥋𭂋𭂌𭂍𭂎𰃻𰃼𰃽𱐃

+7 ขีดแก้ไข

𠗈𠗉𠗊𠗋𠗌𠗍𠗎𠗏𠗐𠗑𠗒𠗓𠗔𠗕𠗖𠗗𪞟𪞠𪞡𫝎𫥌𫥍𫥎𭂏𭂐𰃾𱐄𱐅𱐆

+8 ขีดแก้ไข

𠗘𠗙𠗚𠗛𠗜𠗝𠗞𠗟𠗠𠗡𠗢𠗣𠗤𪞢𪞣𪞤𪞥𫥏𫥐𭂑𭂒𭂓𭂔𭂕𰃿𰄀𰄁

+9 ขีดแก้ไข

𠗥𠗦𠗧𠗨𠗩𠗪𠗫𠗬𠗭𠗮𠗯𠗰𪞦𪞧𪞨𫝏𫥑𫥒𫥓𫥔𭂖𭂗𭂘𰄂𰄃𰄄𱐇

+10 ขีดแก้ไข

𠗱𠗲𠗳𠗴𠗵𠗶𠗷𠗸𠗹𪞩𪞪𫥕𫥖𭂙𭂚𭂛𰄅𰄆𰄇𱐈𱐉𱐊

+11 ขีดแก้ไข

𠗺𠗻𠗼𠗽𠗾𠗿𠘀𠘁𠘂𠘃𪞫𪞬𫥗𫥘𭂜𭂝𭂞𰄈𰄉𰄊𱐋

+12 ขีดแก้ไข

𠘄𠘅𠘆𠘇𠘈𠘉𠘓𪞭𫥙𭂟𭂠𭂡𰄋𰄌𱐌

+13 ขีดแก้ไข

𠘊𠘋𠘌𠘍𠘎𠘏𠘐𠘑𪞮𫥚𫥛𫥜𭂢𭂣𭂤𰄍

+14 ขีดแก้ไข

𠘒𠘔𠘕𪞯𭂥

+15 ขีดแก้ไข

𠘖𠘗𠘘𠘙𠘚𠘛𠘜𥂳𭂦𰄎𰄏

+16 ขีดแก้ไข

𠘝𠘞𠘟𠘠𠘡𫥝𭂧

+17 ขีดแก้ไข

𠘢𠘣

+18 ขีดแก้ไข

𪞰𭂨

+19 ขีดแก้ไข

𠘤

+20 ขีดแก้ไข

𠘥

+22 ขีดแก้ไข

+24 ขีดแก้ไข

𠘦