ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

甘 (รากอักษรจีนที่ 99)แก้ไข

+0 ขีดแก้ไข

, 𤮺, 𭺪, 𭺫

+3 ขีดแก้ไข

, 𤮻, 𤮼, 𤮽, 𤮾, 𤮿, 𤯀

+4 ขีดแก้ไข

, 𤯁, 𤯂, 𤯃, 𤯄, 𫞪, 𰢧, 𰢨

+5 ขีดแก้ไข

, 𤯅

+6 ขีดแก้ไข

, , 𭺬, 𰢩

+7 ขีดแก้ไข

𤯆, 𪽀, 𰢪

+8 ขีดแก้ไข

, , , 𤯇, 𬎱, 𭺭

+9 ขีดแก้ไข

, 𤯈, 𬎲, 𭺮, 𭺯

+10 ขีดแก้ไข

, 𤯉, 𤯊, 𭺰

+11 ขีดแก้ไข

𤯋, 𤯌

+12 ขีดแก้ไข

, 𤯍

+13 ขีดแก้ไข

𤯎

+16 ขีดแก้ไข

𤯐

+17 ขีดแก้ไข

𤯑

+23 ขีดแก้ไข

𤯒