ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

歹 (รากอักษรจีนที่ 78)แก้ไข

+0 ขีดแก้ไข

𣦵𣦶

+1 ขีดแก้ไข

𣦷

+2 ขีดแก้ไข

𣦸𣦹𣦺𣦻𣦼𣦽𣦾𭭽𭭾𭭿

+3 ขีดแก้ไข

𣦿𣧀𣧁𣧂𣧃𣧄𣧅𣧆𣧇𣧈𭮀𭮁𰙼𱥋

+4 ขีดแก้ไข

歿𣧉𣧊𣧋𣧌𣧍𣧎𣧏𣧐𣧑𣧒𣧓𣧔𣧕𣧖𣧗𣧘𣧙𣧚𣧛𣧜𭮂𭮃𭮄𭮅𱥌

+5 ขีดแก้ไข

𣧝𣧞𣧟𣧠𣧡𣧢𣧣𣧤𣧥𣧦𣧧𣧨𣧩𣧪𣧫𣧬𣧭𣧮𣧯𣧰𣧱𪵀𪵁𬆑𬆒𭮆𭮇𭮈𱥍

+6 ขีดแก้ไข

𣧲𣧳𣧴𣧵𣧶𣧷𣧸𣧹𣧺𣧻𣧼𣧽𣧾𣧿𣨀𣨁𣨂𣨃𣨄𪵂𪵃𬆓𬆔𬆕𭮉𭮊𭮋𭮌𭮍𭮎𭮏𭮐𭮑𰙽𰙾

+7 ขีดแก้ไข

𣨅𣨆𣨇𣨈𣨉𣨊𣨋𣨌𣨍𣨎𣨏𣨐𣨑𣨒𣨓𣨔𣨕𪵄𬆖𬆗𭮒𭮓𭮔𭮕𭮖𰙿𰚀𱥎

+8 ขีดแก้ไข

𣨖𣨗𣨘𣨙𣨚𣨛𣨜𣨝𣨞𣨟𣨠𣨡𣨢𣨣𣨤𣨥𣨦𣨧𣨨𣨩𣨪𣨫𣨬𣨭𣨮𣨯𣨰𪵅𬆘𬆙𬆚𭮗𭮘𱥏𱥐𱥑

+9 ขีดแก้ไข

𣨱𣨲𣨳𣨴𣨵𣨶𣨷𣨸𣨹𣨺𣨻𣨼𣨽𣨾𣨿𣩀𣩁𣩂𣩃𬆛𭮙𭮚𭮛𱥒𱥓

+10 ขีดแก้ไข

𣩄𣩅𣩆𣩇𣩈𣩉𣩊𣩋𣩌𪵆𭮜

+11 ขีดแก้ไข

𣩍𣩎𣩏𣩐𣩑𣩒𣩓𣩔𣩕𣩖𣩗𣩘𣩙𣩚𣩛𣩜𫞔𭮝𭮞𰚁

+12 ขีดแก้ไข

𣩝𣩞𣩟𣩠𣩡𣩢𣩣𣩤𣩥𣩦𣩧𭮟𭮠𭮡𭮢𭮣

+13 ขีดแก้ไข

𣩨𣩩𣩪𣩫𣩬𣩭𣩮𪵇𱥔𱥕

+14 ขีดแก้ไข

𣩯𣩰𣩱𣩲𣩳𣩴𣩵𣩶𭮤𭮥𭮦𭮧

+15 ขีดแก้ไข

𣩷𣩸𬆜

+16 ขีดแก้ไข

𣩹𣩺𣩻𬆝𰚂

+17 ขีดแก้ไข

𣩼𣩽

+18 ขีดแก้ไข

𣩾

+19 ขีดแก้ไข

𣩿𣪀𣪁