ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

殳 (รากอักษรจีนที่ 79) แก้ไข

+0 ขีด แก้ไข

+3 ขีด แก้ไข

𬆞

+4 ขีด แก้ไข

𣪂𣪃𣪄𬆟𬆠𭮨

+5 ขีด แก้ไข

𣪅𣪆𣪇𬆡𬆢𱥖

+6 ขีด แก้ไข

㱿𣪈𣪉𣪊𪵈𪵉𬆣𬆤𭮩𭮪𭮫𭮬𭮭

+7 ขีด แก้ไข

𣪋𣪌𣪍𣪎𣪏𣪐𣪑𣪒𣪓𣪔𣪕𣪖𣪗𣪘𪵋𬆥𬆦𬆧𭮮𭮯𭮰𭮱𱥗

+8 ขีด แก้ไข

𣪙𣪚𣪛𣪜𣪝𣪞𣪟𪵌𪵍𪵎𬆨𭮲𭮳𭮴𭮵𭮶

+9 ขีด แก้ไข

殿𣪠𣪡𣪢𣪣𣪤𣪥𣪦𣪧𣪨𣪩𣪪𣪫𣪬𪵏𬆩𬆪𬆫𬆬𭮷𭮸𰚃𰚄𰚅

+10 ขีด แก้ไข

𣪮𣪯𣪰𣪱𣪲𣪳𣪴𣪵𬆭𭮹𭮺𭮻

+11 ขีด แก้ไข

𣪶𣪷𣪸𣪹𣪺𤛗𪵐𬆮𬆯𬆰𭮼𭮽𰚆𰚇

+12 ขีด แก้ไข

𣪻𣪼𣪽𣪾𣪿𣫀𣫁𣫂𣫃𣫄𣫅𣫆𣫇𣫈𣫉𣫊𣫋𬆱𭮾𭮿𭯀𭯁𰚈

+13 ขีด แก้ไข

𣫌𣫍𣫎𣫏𪵑𪵒𬆲𬆳𰚉𱥘

+14 ขีด แก้ไข

𣫐𣫑𣫒𣫓𣫔𣫕𣫖𣫗𭯂

+15 ขีด แก้ไข

𣫘𣫙𣫚𣫛𣫜𣫝𭯃𰚊

+16 ขีด แก้ไข

𣫞𣫟𭯄

+17 ขีด แก้ไข

𣫠𣫡

+18 ขีด แก้ไข

𬆴𱥙

+19 ขีด แก้ไข

𣫢𣫣𣫤𣫥

+20 ขีด แก้ไข

𣫦𣫧𣫨𭯅

+21 ขีด แก้ไข

𣫩𪵓𭯆

+23 ขีด แก้ไข

𣫪𣫫𱥚

+25 ขีด แก้ไข

𬆵