ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

殳 (รากอักษรจีนที่ 79)แก้ไข

+0 ขีดแก้ไข

+3 ขีดแก้ไข

𬆞

+4 ขีดแก้ไข

𣪂𣪃𣪄𬆟𬆠𭮨

+5 ขีดแก้ไข

𣪅𣪆𣪇𬆡𬆢𱥖

+6 ขีดแก้ไข

㱿𣪈𣪉𣪊𪵈𪵉𬆣𬆤𭮩𭮪𭮫𭮬𭮭

+7 ขีดแก้ไข

𣪋𣪌𣪍𣪎𣪏𣪐𣪑𣪒𣪓𣪔𣪕𣪖𣪗𣪘𪵋𬆥𬆦𬆧𭮮𭮯𭮰𭮱𱥗

+8 ขีดแก้ไข

𣪙𣪚𣪛𣪜𣪝𣪞𣪟𪵌𪵍𪵎𬆨𭮲𭮳𭮴𭮵𭮶

+9 ขีดแก้ไข

殿𣪠𣪡𣪢𣪣𣪤𣪥𣪦𣪧𣪨𣪩𣪪𣪫𣪬𪵏𬆩𬆪𬆫𬆬𭮷𭮸𰚃𰚄𰚅

+10 ขีดแก้ไข

𣪮𣪯𣪰𣪱𣪲𣪳𣪴𣪵𬆭𭮹𭮺𭮻

+11 ขีดแก้ไข

𣪶𣪷𣪸𣪹𣪺𤛗𪵐𬆮𬆯𬆰𭮼𭮽𰚆𰚇

+12 ขีดแก้ไข

𣪻𣪼𣪽𣪾𣪿𣫀𣫁𣫂𣫃𣫄𣫅𣫆𣫇𣫈𣫉𣫊𣫋𬆱𭮾𭮿𭯀𭯁𰚈

+13 ขีดแก้ไข

𣫌𣫍𣫎𣫏𪵑𪵒𬆲𬆳𰚉𱥘

+14 ขีดแก้ไข

𣫐𣫑𣫒𣫓𣫔𣫕𣫖𣫗𭯂

+15 ขีดแก้ไข

𣫘𣫙𣫚𣫛𣫜𣫝𭯃𰚊

+16 ขีดแก้ไข

𣫞𣫟𭯄

+17 ขีดแก้ไข

𣫠𣫡

+18 ขีดแก้ไข

𬆴𱥙

+19 ขีดแก้ไข

𣫢𣫣𣫤𣫥

+20 ขีดแก้ไข

𣫦𣫧𣫨𭯅

+21 ขีดแก้ไข

𣫩𪵓𭯆

+23 ขีดแก้ไข

𣫪𣫫𱥚

+25 ขีดแก้ไข

𬆵