ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

夂 (รากอักษรจีนที่ 34)แก้ไข

+0 ขีดแก้ไข

, 𡕒

+1 ขีดแก้ไข

+2 ขีดแก้ไข

, 𡕓, 𡕔, 𭐝

+3 ขีดแก้ไข

, 𡕕, 𡕖

+4 ขีดแก้ไข

, 𡕗, 𡕘, 𡕙

+5 ขีดแก้ไข

+6 ขีดแก้ไข

,

+7 ขีดแก้ไข

𡕚, 𭐞, 𰋎

+8 ขีดแก้ไข

𠙚, 𡕛, 𡕜

+9 ขีดแก้ไข

𪌛

+10 ขีดแก้ไข

𡕝

+11 ขีดแก้ไข

𫯊

+17 ขีดแก้ไข

𪤵