ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

鹿 (รากอักษรจีนที่ 198)แก้ไข

+0 ขีดแก้ไข

鹿, 𢉖, 𮭱

+1 ขีดแก้ไข

𬸺

+2 ขีดแก้ไข

, , , 𪊋, 𪊌, 𫜋

+3 ขีดแก้ไข

, 𪊍, 𪊎, 𮭲

+4 ขีดแก้ไข

, , , , , 𪊏, 𪊐, 𪊑, 𪊒, 𪊓, 𪊔, 𪊕, 𪊖, 𪊗, 𪊘, 𪊙, 𪊚, 𫜌, 𬸻

+5 ขีดแก้ไข

, , , , , , , 𪊛, 𪊜, 𪊝, 𪊞, 𪊟, 𪊠, 𪊡, 𪊢, 𪊣, 𪊤, 𬸼, 𮭳

+6 ขีดแก้ไข

, , , 𪊥, 𪊦, 𪊧, 𪊨, 𪊩, 𪊪, 𪊫, 𪊬, 𪊭, 𪊮, 𪊯, 𪊰, 𪊱, 𪊲, 𪊳, 𫜍, 𬸽, 𬸾, 𮭴

+7 ขีดแก้ไข

, , , , , , 𪊴, 𪊵, 𪊶, 𪊷, 𪊸, 𪊹, 𪊺, 𪊻, 𪊼, 𪊽, 𪊾, 𪊿, 𪋀, 𪋁, 𪋂, 𪋃, 𫜎, 𮭵, 𱊾, 𱊿

+8 ขีดแก้ไข

, , , , , , , , 𪋄, 𪋅, 𪋆, 𪋇, 𪋈, 𪋉, 𪋊, 𪋋, 𪋌, 𪋍, 𬸿, 𮭶, 𮭷

+9 ขีดแก้ไข

, , , , 𪋎, 𪋏, 𪋐, 𪋑, 𪋒, 𪋓, 𪋔, 𪋕, 𪋖, 𮭸

+10 ขีดแก้ไข

, , , 𪋗, 𪋘, 𪋙, 𪋚, 𪋛, 𬹀, 𮭹, 𮭺

+11 ขีดแก้ไข

, , 𪋜, 𪋝, 𪋞, 𪋟, 𪋠, 𬹁, 𱋀, 𱋁

+12 ขีดแก้ไข

, 𪋡, 𪋢, 𪋣, 𪋤, 𪋥, 𪋦, 𪋧, 𪋨, 𪋩, 𫜏

+13 ขีดแก้ไข

, , , 𪋪, 𪋫, 𪋬, 𪋭

+14 ขีดแก้ไข

, 𪋮, 𪋯, 𪋰, 𪋱, 𪋲, 𪋳, 𪋴

+16 ขีดแก้ไข

𪋵

+17 ขีดแก้ไข

, 𪋶, 𪋷, 𱋂

+18 ขีดแก้ไข

𪋸

+20 ขีดแก้ไข

, 𪋹

+22 ขีดแก้ไข

+24 ขีดแก้ไข

𪋺

+25 ขีดแก้ไข

𪋻