ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

鹿 (รากอักษรจีนที่ 198)แก้ไข

+0 ขีดแก้ไข

鹿𢉖𮭱

+1 ขีดแก้ไข

𬸺

+2 ขีดแก้ไข

𪊋𪊌𫜋

+3 ขีดแก้ไข

𪊍𪊎𮭲

+4 ขีดแก้ไข

𪊏𪊐𪊑𪊒𪊓𪊔𪊕𪊖𪊗𪊘𪊙𪊚𫜌𬸻𲎋

+5 ขีดแก้ไข

𪊛𪊜𪊝𪊞𪊟𪊠𪊡𪊢𪊣𪊤𬸼𮭳

+6 ขีดแก้ไข

𪊥𪊦𪊧𪊨𪊩𪊪𪊫𪊬𪊭𪊮𪊯𪊰𪊱𪊲𪊳𫜍𬸽𬸾𮭴

+7 ขีดแก้ไข

𪊴𪊵𪊶𪊷𪊸𪊹𪊺𪊻𪊼𪊽𪊾𪊿𪋀𪋁𪋂𪋃𫜎𮭵𱊾𱊿

+8 ขีดแก้ไข

𪋄𪋅𪋆𪋇𪋈𪋉𪋊𪋋𪋌𪋍𬸿𮭶𮭷𲎌

+9 ขีดแก้ไข

𪋎𪋏𪋐𪋑𪋒𪋓𪋔𪋕𪋖𮭸

+10 ขีดแก้ไข

𪋗𪋘𪋙𪋚𪋛𬹀𮭹𮭺

+11 ขีดแก้ไข

𪋜𪋝𪋞𪋟𪋠𬹁𱋀𱋁𲎍

+12 ขีดแก้ไข

𪋡𪋢𪋣𪋤𪋥𪋦𪋧𪋨𪋩𫜏

+13 ขีดแก้ไข

𪋪𪋫𪋬𪋭

+14 ขีดแก้ไข

𪋮𪋯𪋰𪋱𪋲𪋳𪋴

+16 ขีดแก้ไข

𪋵𲎎

+17 ขีดแก้ไข

𪋶𪋷𱋂

+18 ขีดแก้ไข

𪋸

+20 ขีดแก้ไข

𪋹

+22 ขีดแก้ไข

+24 ขีดแก้ไข

𪋺

+25 ขีดแก้ไข

𪋻