ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

鬯 (รากอักษรจีนที่ 192)แก้ไข

+0 ขีดแก้ไข

, 𮫖

+2 ขีดแก้ไข

𱆊

+5 ขีดแก้ไข

𩰠, 𩰡

+6 ขีดแก้ไข

𩰢

+8 ขีดแก้ไข

𩰣

+10 ขีดแก้ไข

𩰤

+11 ขีดแก้ไข

𩰥, 𩰦, 𮫗

+12 ขีดแก้ไข

𩰧

+13 ขีดแก้ไข

𩰨

+15 ขีดแก้ไข

𮫘

+17 ขีดแก้ไข

, 𩰩

+18 ขีดแก้ไข

𩰪

+19 ขีดแก้ไข