ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

禸 (รากอักษรจีนที่ 114)แก้ไข

+0 ขีดแก้ไข

+1 ขีดแก้ไข

𥜻

+4 ขีดแก้ไข

, , 𥜼

+6 ขีดแก้ไข

, 𥜽

+7 ขีดแก้ไข

, 𥜾, 𮂬, 𰨚

+8 ขีดแก้ไข

, , 𥜿, 𥝁, 𥝂

+9 ขีดแก้ไข

𥝃

+10 ขีดแก้ไข

𠎘, 𠾧, 𥝄

+11 ขีดแก้ไข

𥝅, 𥝆, 𥝇, 𦦔, 𬓞

+12 ขีดแก้ไข

𣜢

+13 ขีดแก้ไข

𥝈, 𥝉

+14 ขีดแก้ไข

𫀥

+16 ขีดแก้ไข

𮂭

+17 ขีดแก้ไข

𥝊, 𬓟, 𮂮

+20 ขีดแก้ไข

𥝋