ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

匚 (รากอักษรจีนที่ 22)แก้ไข

+0 ขีดแก้ไข

, 𠤬

+2 ขีดแก้ไข

𠤭, 𫧋, 𭅔

+3 ขีดแก้ไข

, , , , 𫧌, 𭅕, 𭅖

+4 ขีดแก้ไข

, , , , 𠤮, 𠤯, 𠤰, 𠤱, 𪟬, 𫧍, 𫧎, 𫧏

+5 ขีดแก้ไข

, , , , , 𠤳, 𠤴, 𠤵, 𠤶, 𠤷, 𪟭, 𪟮, 𫧐, 𫧒, 𭅗, 𭅘, 𰅤

+6 ขีดแก้ไข

, 𠤸, 𠤹, 𠤺, 𠤻, 𫧑, 𭅙, 𭅚

+7 ขีดแก้ไข

, , , 𠤼, 𠤽, 𠤾, 𠤿, 𠥀, 𠥁, 𠥂, 𠥄, 𠥅, 𠥆, 𠥇, 𠥈, 𪟯, 𫧓

+8 ขีดแก้ไข

, , , 𠥉, 𠥊, 𠥋, 𠥌, 𠥍, 𪟰, 𫧔, 𭅛, 𰅥, 𰅦

+9 ขีดแก้ไข

, , , , 𠥎, 𠥏, 𭅜, 𭅝, 𰅧

+10 ขีดแก้ไข

𠥐, 𠥑, 𠥒, 𠥓, 𠥔, 𠥕, 𫧕

+11 ขีดแก้ไข

, , , , 𠥖, 𠥗, 𠥘, 𫧖, 𰅨

+12 ขีดแก้ไข

, , , , 𠥙, 𠥚, 𠥛, 𪟱, 𫧗, 𭅞

+13 ขีดแก้ไข

, 𠥜, 𠥝, 𠥞, 𠥟, 𠥠, 𠥡, 𫧘, 𫧙

+14 ขีดแก้ไข

, 𠥢, 𠥣, 𫧚

+15 ขีดแก้ไข

, 𫧛, 𫧜

+16 ขีดแก้ไข

𠥤, 𠥥, 𰅩

+17 ขีดแก้ไข

, 𠥦, 𠥧

+18 ขีดแก้ไข

, 𠥨, 𠥩, 𪟲

+20 ขีดแก้ไข

𠥪

+21 ขีดแก้ไข

𫧝

+24 ขีดแก้ไข

, 𠥫

+28 ขีดแก้ไข

𠥬