ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

小 (รากอักษรจีนที่ 42)แก้ไข

−1 ขีดแก้ไข

𰍧𰍨

+0 ขีดแก้ไข

𡭔𭕄

+1 ขีดแก้ไข

𡭕𡭖

+2 ขีดแก้ไข

𡭗𡭘𰍩

+3 ขีดแก้ไข

𡭙𡭚𡭛𡭜𭕅

+4 ขีดแก้ไข

𡭝𡭞𡭟𡭠𡭡𡭢𡭣𡭤𪧿𫴸𫴹𭕆𭕇𰍪𱚣

+5 ขีดแก้ไข

𠈤𡭥𡭦𡭧𡭨𡭩𪨀𫴺𫴻𭕈𭕉𱚤

+6 ขีดแก้ไข

𡭪𡭫𡭬𡭭𡭮𡭯𡭰𡭱𡭲𡭳𫴼𫴽𭕊𰍫𱚥

+7 ขีดแก้ไข

𡭴𡭵𡭶𡭷𡭸𡭹𡭺𡭻𡭼𪨁𪨂

+8 ขีดแก้ไข

𡭽𡭾𡭿𡮀𡮁𡮂𡮃𡮄𡮅𡮆𡮇𡮈𡮉𡮊𡮋𡮌𡮍𫴾𫴿𫵀𫵁𫵂𫵃

+9 ขีดแก้ไข

𡮎𡮏𡮐𡮑𡮒𡮓𡮔𡮕𡮖𡮗𫵄𫵅𱚦𱚧

+10 ขีดแก้ไข

𠅽𡮘𡮙𡮚𡮛𡮜𡮝𭕋

+11 ขีดแก้ไข

𡮞𡮟𡮠𡮡𡮢𡮣𡮤𡮥𪨃𫵆𫵇𱚨

+12 ขีดแก้ไข

𡮦𡮧𡮨𡮩𡮪𡮫𡮬𡮭𡮮𡮯𪨄𫵈𫵉𱚩

+13 ขีดแก้ไข

𡮰𡮱𡮲𡮳𪨅𫵊𫵋𫵌𭕌

+14 ขีดแก้ไข

𡮴𡮵𡮶𢇔𪨆𰍬𱚪𱚫

+15 ขีดแก้ไข

𡮷𡮸𡮹𡮺𡮻𤯏

+16 ขีดแก้ไข

𡮼𡮽𡮾𫵍

+18 ขีดแก้ไข

𡮿𱚬

+29 ขีดแก้ไข

𡯀