ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

小 (รากอักษรจีนที่ 42)แก้ไข

−1 ขีดแก้ไข

𰍧, 𰍨

+0 ขีดแก้ไข

, 𡭔, 𭕄

+1 ขีดแก้ไข

, , 𡭕, 𡭖

+2 ขีดแก้ไข

, , , , , 𡭗, 𡭘, 𰍩

+3 ขีดแก้ไข

, , , 𡭙, 𡭚, 𡭛, 𡭜, 𭕅

+4 ขีดแก้ไข

𡭝, 𡭞, 𡭟, 𡭠, 𡭡, 𡭢, 𡭣, 𡭤, 𪧿, 𫴸, 𫴹, 𭕆, 𭕇, 𰍪

+5 ขีดแก้ไข

, , 𠈤, 𡭥, 𡭦, 𡭧, 𡭨, 𡭩, 𪨀, 𫴺, 𫴻, 𭕈, 𭕉

+6 ขีดแก้ไข

, , , 𡭪, 𡭫, 𡭬, 𡭭, 𡭮, 𡭯, 𡭰, 𡭱, 𡭲, 𡭳, 𫴼, 𫴽, 𭕊, 𰍫

+7 ขีดแก้ไข

, 𡭴, 𡭵, 𡭶, 𡭷, 𡭸, 𡭹, 𡭺, 𡭻, 𡭼, 𪨁, 𪨂

+8 ขีดแก้ไข

𡭽, 𡭾, 𡭿, 𡮀, 𡮁, 𡮂, 𡮃, 𡮄, 𡮅, 𡮆, 𡮇, 𡮈, 𡮉, 𡮊, 𡮋, 𡮌, 𡮍, 𫴾, 𫴿, 𫵀, 𫵁, 𫵂, 𫵃

+9 ขีดแก้ไข

, , 𡮎, 𡮏, 𡮐, 𡮑, 𡮒, 𡮓, 𡮔, 𡮕, 𡮖, 𡮗, 𫵄, 𫵅

+10 ขีดแก้ไข

, , 𠅽, 𡮘, 𡮙, 𡮚, 𡮛, 𡮜, 𡮝, 𭕋

+11 ขีดแก้ไข

, , 𡮞, 𡮟, 𡮠, 𡮡, 𡮢, 𡮣, 𡮤, 𡮥, 𪨃, 𫵆, 𫵇

+12 ขีดแก้ไข

, 𡮦, 𡮧, 𡮨, 𡮩, 𡮪, 𡮫, 𡮬, 𡮭, 𡮮, 𡮯, 𪨄, 𫵈, 𫵉

+13 ขีดแก้ไข

𡮰, 𡮱, 𡮲, 𡮳, 𪨅, 𫵊, 𫵋, 𫵌, 𭕌

+14 ขีดแก้ไข

𡮴, 𡮵, 𡮶, 𢇔, 𪨆, 𰍬

+15 ขีดแก้ไข

𡮷, 𡮸, 𡮹, 𡮺, 𡮻, 𤯏

+16 ขีดแก้ไข

𡮼, 𡮽, 𡮾, 𫵍

+18 ขีดแก้ไข

𡮿

+29 ขีดแก้ไข

𡯀