ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

竹 (รากอักษรจีนที่ 118)

แก้ไข

+0 ขีด

แก้ไข

𥫗

+1 ขีด

แก้ไข

𥫘

+2 ขีด

แก้ไข

𥫙𥫚𥫛𥫜𫁰𬔬𱷮

+3 ขีด

แก้ไข

竿𥫝𥫞𥫟𥫠𥫡𥫢𥫣𥫤𥫥𥫦𥫧𥫨𥫩𥫪𥫫𥫬𥫭𥫮𫁱𬔭𰩬𰩭𱷯

+4 ขีด

แก้ไข

𥫯𥫰𥫱𥫲𥫳𥫴𥫵𥫶𥫷𥫸𥫹𥫺𥫻𥫼𥫽𥫾𥫿𥬀𥬁𥬂𥬃𥬄𥬅𥬆𥬇𥬈𥬉𥬊𥬋𫁲𫁳𫁴𫁵𫁶𫁷𬔮𬔯𬔰𬔱𬔲𮅀𮅁𮅂𮅃𰩮𰩯𰩰𰩱𱷰𱷱𱷲𱷳𱷴

+5 ขีด

แก้ไข

𥬌𥬍𥬎𥬏𥬐𥬑𥬒𥬓𥬔𥬕𥬖𥬗𥬘𥬙𥬚𥬛𥬜𥬝𥬞𥬟𥬠𥬡𥬢𥬣𥬤𥬥𥬦𥬧𥬨𥬩𥬿𫁸𫁹𫁺𫁻𬔳𬔴𬔵𬔶𬔷𬔸𬔹𮅄𮅅𮅆𰩲𰩳𰩴𰩵𰩶𰩷𱷵

+6 ขีด

แก้ไข

笿𥬪𥬫𥬬𥬭𥬮𥬯𥬰𥬱𥬲𥬳𥬴𥬵𥬶𥬷𥬸𥬹𥬺𥬻𥬼𥬽𥬾𥭀𥭁𥭂𥭃𥭄𥭅𥭆𥭇𥭈𥭉𥭊𥭋𥭌𥭍𥭎𥭏𫁼𫁽𬔺𬔻𬔼𬔽𬔾𬔿𬕀𬕁𮅇𮅈𮅉𮅊𮅋𮅌𮅍𮅎𮅏𮅐𰩸𰩹𰩺𱷶𱷷𱷸𱷹𱷺𱷻𱷼𱷽

+7 ขีด

แก้ไข

筿𥭐𥭑𥭒𥭓𥭔𥭕𥭖𥭗𥭘𥭙𥭚𥭛𥭜𥭝𥭞𥭟𥭠𥭡𥭢𥭣𥭤𥭥𥭦𥭧𥭨𥭩𥭪𥭫𥭬𥭭𥭮𥭯𥭰𥭱𥭲𥭳𥭴𥭵𥭶𥭷𥭸𥭹𥭺𥭻𥭼𥭽𥭾𥭿𥮀𥮁𥮂𥮃𥮄𥮅𥮆𥮇𥮉𥮊𥮋𥮌𫁾𫁿𫂀𫂁𫂂𫂃𬕂𬕃𬕄𬕅𬕆𬕇𬕈𬕉𬕊𬕋𬕌𬕍𮅑𮅒𮅓𮅔𰩻𰩼𰩽𰩾𱷾𱷿

+8 ขีด

แก้ไข

𥮈𥮍𥮎𥮏𥮐𥮑𥮒𥮓𥮔𥮕𥮖𥮗𥮘𥮙𥮚𥮛𥮜𥮝𥮞𥮟𥮠𥮡𥮢𥮣𥮤𥮥𥮦𥮧𥮨𥮩𥮪𥮫𥮬𥮭𥮮𥮯𥮰𥮱𥮲𥮳𥮴𥮵𥮶𥮷𥮸𥮹𥮺𥮻𥮼𥮽𥮾𥮿𥯀𥯁𥯂𥯃𥯄𥯅𥯆𥯇𥯈𥯉𥯊𥯋𥯌𥯍𥯎𥯏𥯐𫂄𫂅𫂆𫂇𫂈𫂉𬕎𬕏𬕐𬕑𬕒𬕓𬕔𬕕𬕖𬕗𬕘𬕙𮅕𮅖𮅗𮅘𮅙𮅚𮅛𮅜𮅝𮅞𮅟𮅠𰩿𰪀𰪁𰪂𰪃𰪄𱸀𱸁𱸂𱸃𱸄𱸅𱸆𱸇𱸈𱸉𱸊𱸋𱸌

+9 ขีด

แก้ไข

箿𥯑𥯒𥯓𥯔𥯕𥯖𥯗𥯘𥯙𥯚𥯛𥯜𥯝𥯞𥯟𥯠𥯡𥯢𥯣𥯤𥯥𥯦𥯧𥯨𥯩𥯪𥯫𥯬𥯭𥯮𥯯𥯰𥯱𥯲𥯳𥯴𥯵𥯶𥯷𥯸𥯹𥯺𥯻𥯼𥯽𥯾𥯿𥰀𥰁𥰂𥰃𥰄𥰅𥰆𥰇𥰈𥰉𥰊𥰋𥰌𥰍𥰎𥰏𥰐𥰑𥰒𥰓𥰔𥰕𥰖𥰗𫂊𫂋𫂌𫂍𫂎𫂏𫞽𫞾𫞿𬕚𬕛𬕜𬕝𬕞𬕟𬕠𬕡𮅡𮅢𮅣𮅤𮅥𮅦𮅧𮅨𮅩𮅪𮅫𮅬𮅭𮅮𰪅𰪆𰪇𰪈𰪉𰪊𰪋𰪌𰪍𰪎𱸍𱸎𱸏𱸐𱸑𱸒𱸓𱸔𱸕

+10 ขีด

แก้ไข

𥰘𥰙𥰚𥰛𥰜𥰝𥰞𥰟𥰠𥰡𥰢𥰣𥰤𥰥𥰦𥰧𥰨𥰩𥰪𥰫𥰬𥰭𥰮𥰯𥰰𥰱𥰲𥰳𥰴𥰵𥰶𥰷𥰸𥰹𥰺𥰻𥰼𥰽𥰾𥰿𥱀𥱁𥱂𥱃𥱄𥱅𥱆𥱇𥱈𥱉𥱊𥱋𥱌𥱍𥱎𥱏𥱐𥱑𥱒𥱓𥱔𥱕𥱖𥱗𥱘𥱙𥱚𥱛𥱜𥱝𥱞𥱟𥱠𥱡𥱢𥱣𥱤𥱥𥱦𥱧𥱨𥱩𥱪𥱫𥱬𥱭𥱮𥱯𥱰𥱱𥱲𥱳𥱴𫂐𫂑𫂒𫂓𫂔𫂕𫂖𫂗𬕢𬕣𬕤𬕥𬕦𬕧𬕨𮅯𮅰𮅱𮅲𮅳𮅴𮅵𰪏𰪐𰪑𰪒𰪓𱸖𱸗𱸘𱸙𱸚𱸛

+11 ขีด

แก้ไข

篿𥱵𥱶𥱷𥱸𥱹𥱺𥱻𥱼𥱽𥱾𥱿𥲀𥲁𥲂𥲃𥲄𥲅𥲆𥲇𥲈𥲉𥲊𥲋𥲌𥲍𥲎𥲏𥲐𥲑𥲒𥲓𥲔𥲕𥲖𥲗𥲘𥲙𥲚𥲛𥲜𥲝𥲞𥲟𥲠𥲡𥲢𥲣𥲤𥲥𥲦𥲧𥲨𥲩𥲪𥲫𥲬𥲭𥲮𥲯𥲰𥲱𥲲𥲳𥲴𥲵𥲶𥲷𥲸𥲹𥲺𥲻𥲼𥲽𥲾𥲿𥳀𥳂𥳃𥳄𥳅𥴎𫂘𫂙𫂚𫂛𫂜𫂝𫂞𫂟𬕩𬕪𬕫𬕬𮅶𮅷𮅸𮅹𮅺𮅻𮅼𮅽𮅾𮅿𮆀𮆁𮆂𮆃𮆄𮆅𮆆𰪔𰪕𰪖𱸜𱸝𱸞𱸟𱸠𱸡𱸢𱸣𱸤

+12 ขีด

แก้ไข

𥳁𥳆𥳇𥳈𥳉𥳊𥳋𥳌𥳍𥳎𥳏𥳐𥳑𥳒𥳓𥳔𥳕𥳖𥳗𥳘𥳙𥳚𥳛𥳜𥳝𥳞𥳟𥳠𥳡𥳢𥳣𥳤𥳥𥳦𥳧𥳨𥳩𥳪𥳫𥳬𥳭𥳮𥳯𥳰𥳱𥳲𥳳𥳴𥳵𥳶𥳷𥳸𥳹𥳺𥳻𥳼𥳽𥳾𥳿𥴀𥴁𥴂𥴃𥴄𥴅𥴆𥴇𥴈𥴉𥴊𥴋𥴌𥴍𥴏𥴐𥴑𥴒𥴓𥴔𥴕𥴖𥴗𥴘𥴙𥴚𥴛𥴜𥴝𥴞𥴟𥴠𫂠𫂡𫂢𫂣𫂤𬕭𬕮𬕯𬕰𬕱𬕲𮆇𮆈𮆉𮆊𮆋𮆌𮆍𮆎𮆏𮆐𮆑𮆒𮆓𰪗𰪘𰪙𱸥𱸦𱸧𱸨

+13 ขีด

แก้ไข

簿𥴡𥴢𥴣𥴤𥴥𥴦𥴧𥴨𥴩𥴪𥴫𥴬𥴭𥴮𥴯𥴰𥴱𥴲𥴳𥴴𥴵𥴶𥴷𥴸𥴹𥴺𥴻𥴼𥴽𥴾𥴿𥵀𥵁𥵂𥵃𥵄𥵅𥵆𥵇𥵈𥵉𥵊𥵋𥵌𥵍𥵎𥵏𥵐𥵑𥵒𥵓𥵔𥵕𥵖𥵗𥵘𥵙𥵚𥵛𫂥𫂦𬕳𬕴𬕵𬕶𬕷𬕸𬕹𬕺𮆔𮆕𮆖𮆗𮆘𮆙𮆚𮆛𮆜𮆝𮆞𰪚𰪛𱸩𱸪

+14 ขีด

แก้ไข

𥵜𥵝𥵞𥵟𥵠𥵡𥵢𥵣𥵤𥵥𥵦𥵧𥵨𥵩𥵪𥵫𥵬𥵭𥵮𥵯𥵰𥵱𥵲𥵳𥵴𥵵𥵶𥵷𥵸𥵹𥵺𥵻𥵼𥵽𥵾𥵿𥶀𥶁𥶂𥶃𥶄𫂧𮆟𮆠𮆡𮆢𮆣𮆤𮆥𮆦𮆧𰪜𰪝𱸫𱸬𱸭𱸮

+15 ขีด

แก้ไข

𥶅𥶆𥶇𥶈𥶉𥶊𥶋𥶌𥶍𥶎𥶏𥶐𥶑𥶒𥶓𥶔𥶕𥶖𥶗𥶘𥶙𥶚𥶛𥶜𥶝𥶞𥶟𥶠𥶡𥶢𥶣𥶤𥶥𥶦𥶧𥶨𥶩𥶪𥶫𥶬𥶭𥶮𥶯𥶰𥶱𥶲𥶳𥶴𫂨𫂩𫂪𫂫𬕻𬕼𬕽𬕾𬕿𮆨𮆩𮆪𮆫𮆬𮆭𮆮𮆯𮆰𮆱𮆲𮆳𮆴𮆵𰪞𰪟𰪠𰪡𰪢𱸯

+16 ขีด

แก้ไข

𥶵𥶶𥶷𥶸𥶹𥶺𥶻𥶼𥶽𥶾𥶿𥷀𥷁𥷂𥷃𥷄𥷅𥷆𥷇𥷈𥷉𥷊𥷋𥷌𥷍𥷎𥷏𥷐𥷑𥷒𥷓𫂬𬖀𬖁𬖂𬖃𬖄𬖅𮆶𮆷𮆸𮆹𮆺𮆻𮆼𮆽𱸰

+17 ขีด

แก้ไข

𥷔𥷕𥷖𥷗𥷘𥷙𥷚𥷛𥷜𥷝𥷞𥷟𥷠𥷡𥷢𥷣𥷤𥷥𥷦𥷧𫂭𬖆𰪣

+18 ขีด

แก้ไข

𥷨𥷩𥷪𥷫𥷬𥷭𥷮𥷯𥷰𥷱𥷲𥷳𥷴𥷵𥷶𥷷𥷸𥷹𥷺𥷻𫂮𬖇𱸱

+19 ขีด

แก้ไข

𥷼𥷽𥷾𥷿𥸀𥸁𥸂𥸃𥸄𥸅𥸆𥸇𫂯𮆾𮆿𱸲

+20 ขีด

แก้ไข

𥸈𥸉𥸊𥸋𥸌𥸍𥸎𥸏𮇀𰪤

+21 ขีด

แก้ไข

𥸐𥸑𥸒𥸓𥸔𥸕𥸖𬖈𬖉𬖊𮇁𰪥

+22 ขีด

แก้ไข

𥸗𥸚𥸛𥸜𥸝𫂰

+23 ขีด

แก้ไข

𥸘𥸙𥸞𥸟𥸠𮇂

+24 ขีด

แก้ไข

𥸡𥸢

+25 ขีด

แก้ไข

𥸣

+26 ขีด

แก้ไข

𥸤