ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

干 (รากอักษรจีนที่ 51)แก้ไข

+0 ขีดแก้ไข

+2 ขีดแก้ไข

, 𢆉

+3 ขีดแก้ไข

, , 𫷔, 𭘾, 𰏢

+4 ขีดแก้ไข

𢆊, 𢆋, 𢆌, 𪪁, 𫷕, 𫷖, 𰏣

+5 ขีดแก้ไข

, , , 𢆍, 𢆎, 𢆏, 𢆐, 𭘿, 𭙀, 𰏤

+6 ขีดแก้ไข

𢆑, 𢆒, 𢆓, 𢆔, 𢆕, 𭙁

+7 ขีดแก้ไข

𢆖, 𢆗, 𢆘, 𢆙, 𭙂, 𭙃, 𰏥, 𰏦

+8 ขีดแก้ไข

𢆚, 𪪂, 𪪃, 𫷗, 𰏧, 𰏨

+9 ขีดแก้ไข

𢆛, 𢆜, 𢆝, 𪪄, 𰏩, 𰏪, 𰏫

+10 ขีดแก้ไข

, 𢆞, 𢆟, 𢆠, 𪪅, 𪪆, 𫷘, 𫷙, 𫷚

+11 ขีดแก้ไข

𢆢, 𢆤, 𫷛, 𭙄, 𭙅, 𭙆, 𰏬, 𰏭

+12 ขีดแก้ไข

𢆥, 𪪇, 𫷜, 𫷝

+13 ขีดแก้ไข

𢆦, 𢆧, 𢆨, 𢆩, 𰏮

+15 ขีดแก้ไข

𢆪, 𪪈, 𫷞, 𭙇

+16 ขีดแก้ไข

𢆫, 𪪉

+17 ขีดแก้ไข

𢆬

+18 ขีดแก้ไข

𢆭

+20 ขีดแก้ไข

𢆮