ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

聿 (รากอักษรจีนที่ 129)แก้ไข

−2 ขีดแก้ไข

−1 ขีดแก้ไข

𦘒

+0 ขีดแก้ไข

+1 ขีดแก้ไข

𮌁, 𰭼

+2 ขีดแก้ไข

𦘓, 𬚪, 𮌂

+3 ขีดแก้ไข

𦘔, 𮌃

+4 ขีดแก้ไข

, ,

+5 ขีดแก้ไข

𦘕, 𦘖, 𦘗, 𰭽

+6 ขีดแก้ไข

𦘘, 𦘙, 𦘚

+7 ขีดแก้ไข

, , , , 𦘛, 𦘜, 𫆔, 𬚫, 𮌄

+8 ขีดแก้ไข

, , 𦘝, 𦘞, 𦘟, 𫆕

+9 ขีดแก้ไข

𦘠, 𦘡, 𦘢, 𬚬, 𮌅, 𮌆

+10 ขีดแก้ไข

𦘣, 𬚭, 𬚮

+11 ขีดแก้ไข

𦘤, 𦘥, 𦘦

+13 ขีดแก้ไข

𦘧

+14 ขีดแก้ไข

𦘨