ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

夊 (รากอักษรจีนที่ 35) แก้ไข

+0 ขีด แก้ไข

+2 ขีด แก้ไข

𭐟

+3 ขีด แก้ไข

𡕞𡕟

+4 ขีด แก้ไข

𡕠𡕡

+5 ขีด แก้ไข

𡕢𡕣𡕤𡕥𭐠𭐡

+6 ขีด แก้ไข

⁕、𭐢𭐣𭐤

+7 ขีด แก้ไข

𠀼𡕦𫯋𫯌𭐥𭐦

+8 ขีด แก้ไข

𡕧𡕨𡕩𡕪𡕫𡕬𭐧𱘤

+9 ขีด แก้ไข

𠌞𡕭𰋏

+10 ขีด แก้ไข

𠭶𡕮𡕯𡕰𡕱𪤶𭐨𭐩𱘥

+11 ขีด แก้ไข

𡕲𡕳𡕴𡕵𭐪𭐫

+12 ขีด แก้ไข

𡕶𡕷𭐬

+13 ขีด แก้ไข

𡕸𡕹𡕺𭐭𭐮

+14 ขีด แก้ไข

𡕻𭐯

+15 ขีด แก้ไข

𡕼𡕽𡕾𡕿𭐰

+16 ขีด แก้ไข

𡖀𭐱

+17 ขีด แก้ไข

𡖁

+19 ขีด แก้ไข

𭐲

+20 ขีด แก้ไข

𡖂

+27 ขีด แก้ไข

𡖃