ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

夊 (รากอักษรจีนที่ 35)แก้ไข

+0 ขีดแก้ไข

+2 ขีดแก้ไข

𭐟

+3 ขีดแก้ไข

𡕞, 𡕟

+4 ขีดแก้ไข

, 𡕠, 𡕡

+5 ขีดแก้ไข

, 𡕢, 𡕣, 𡕤, 𡕥, 𭐠, 𭐡

+6 ขีดแก้ไข

, , , , 𭐢, 𭐣, 𭐤

+7 ขีดแก้ไข

, , 𠀼, 𡕦, 𫯋, 𫯌, 𭐥, 𭐦

+8 ขีดแก้ไข

𡕧, 𡕨, 𡕩, 𡕪, 𡕫, 𡕬, 𭐧

+9 ขีดแก้ไข

𠌞, 𡕭, 𰋏

+10 ขีดแก้ไข

𠭶, 𡕮, 𡕯, 𡕰, 𡕱, 𪤶, 𭐨, 𭐩

+11 ขีดแก้ไข

, 𡕲, 𡕳, 𡕴, 𡕵, 𭐪, 𭐫

+12 ขีดแก้ไข

𡕶, 𡕷, 𭐬

+13 ขีดแก้ไข

𡕸, 𡕹, 𡕺, 𭐭, 𭐮

+14 ขีดแก้ไข

𡕻, 𭐯

+15 ขีดแก้ไข

, , 𡕼, 𡕽, 𡕾, 𡕿, 𭐰

+16 ขีดแก้ไข

, 𡖀, 𭐱

+17 ขีดแก้ไข

𡖁

+19 ขีดแก้ไข

, 𭐲

+20 ขีดแก้ไข

𡖂

+27 ขีดแก้ไข

𡖃