ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

斤 (รากอักษรจีนที่ 69)แก้ไข

+0 ขีดแก้ไข

, 𣂑

+1 ขีดแก้ไข

, 𭤟

+2 ขีดแก้ไข

𣂒

+3 ขีดแก้ไข

𣂓

+4 ขีดแก้ไข

, , , , 𣂔, 𣂕, 𣂖, 𣂗, 𣂘, 𪯱, 𭤠, 𰕝, 𰕞

+5 ขีดแก้ไข

, , , , 𣂙, 𣂚, 𭤡, 𭤢

+6 ขีดแก้ไข

, 㪿, 𣂛, 𣂜, 𣂝

+7 ขีดแก้ไข

, , 𣂞, 𣂟, 𣂠, 𫿹, 𫿺

+8 ขีดแก้ไข

, , , 𣂡, 𣂢, 𣂣, 𣂤, 𣂥, 𣂦, 𣂧, 𣂨, 𣂩, 𣂪, 𣂬, 𣂭, 𫿻, 𫿼, 𰕟

+9 ขีดแก้ไข

, , 𣂮, 𣂯, 𣂰, 𣂱, 𣂲, 𣂳, 𣂴, 𣂵, 𥇴, 𭤣, 𭤤, 𰕠

+10 ขีดแก้ไข

, , 𣂶, 𣂷, 𣂸, 𣂹, 𣂺, 𭤥, 𰕡

+11 ขีดแก้ไข

, , 𣂻, 𣂼, 𣂽, 𣂾, 𣂿, 𰕢

+12 ขีดแก้ไข

, 𣃀, 𣃁, 𣃂, 𣃃, 𣃄, 𣃅, 𣃆, 𫿽, 𰕣, 𰕤

+13 ขีดแก้ไข

, , 𣃇, 𣃈, 𣃉, 𣃊, 𣃋, 𭤦

+14 ขีดแก้ไข

, 𣃌, 𣃍, 𣃎, 𣃏, 𣃐, 𰕥

+15 ขีดแก้ไข

𣃑, 𣃒, 𣃓, 𫿾

+16 ขีดแก้ไข

𣃔, 𣃕, 𫿿

+18 ขีดแก้ไข

𣃖

+21 ขีดแก้ไข

+24 ขีดแก้ไข

𰕦