ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

齊 (รากอักษรจีนที่ 210)แก้ไข

+0 ขีดแก้ไข

, 𪗄, 𬹱, 𮮺, 𮮻, 𮮼,

+2 ขีดแก้ไข

𪗅

+3 ขีดแก้ไข

, , , 𪗆

+4 ขีดแก้ไข

, 𠆜, 𪗇, 𪗈, 𬹳, 𱌗

+5 ขีดแก้ไข

, 𪗉, 𪗊, 𬹲, 𱌘

+6 ขีดแก้ไข

𪗋, 𪗌, 𱌙

+7 ขีดแก้ไข

, 𪗎

+8 ขีดแก้ไข

𪗍

+9 ขีดแก้ไข

,

+11 ขีดแก้ไข

𪗏, 𪗐, 𪗑

+14 ขีดแก้ไข

𪗒

+16 ขีดแก้ไข

𪗓