ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

齊 (รากอักษรจีนที่ 210)แก้ไข

+0 ขีดแก้ไข

⁕、𪗄𬹱𮮺𮮻𮮼

+2 ขีดแก้ไข

𪗅

+3 ขีดแก้ไข

𪗆

+4 ขีดแก้ไข

𠆜𪗇𪗈𬹳𱌗

+5 ขีดแก้ไข

𪗉𪗊𬹲𱌘

+6 ขีดแก้ไข

𪗋𪗌𱌙

+7 ขีดแก้ไข

𪗎

+8 ขีดแก้ไข

𪗍

+9 ขีดแก้ไข

+11 ขีดแก้ไข

𪗏𪗐𪗑

+14 ขีดแก้ไข

𪗒

+16 ขีดแก้ไข

𪗓