ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

彐 (รากอักษรจีนที่ 58)แก้ไข

+0 ขีดแก้ไข

𫜹

+2 ขีดแก้ไข

+3 ขีดแก้ไข

𢑏𢑐𢑑𢑒𪫆

+4 ขีดแก้ไข

𢑓

+5 ขีดแก้ไข

𢑔𢑕𫹄𭛍𭛎𱝟

+6 ขีดแก้ไข

𢑗𢑘𢑙𢑚𭛏𱝠

+7 ขีดแก้ไข

𢑛𢑜𢑝

+8 ขีดแก้ไข

𢑞𢑟𢑠𢑡𭛐𰐣

+9 ขีดแก้ไข

𢑢𢑣𢑤𫹅𫹆𭛑𭛒

+10 ขีดแก้ไข

𢑥𢑦𢑧𰐤𰐥𱝡

+11 ขีดแก้ไข

𢑨𢑩𢑪𢑫𢑬

+12 ขีดแก้ไข

𢑭𢑮𣼙𫹇𫹈

+13 ขีดแก้ไข

𢑯𢑱

+14 ขีดแก้ไข

𢑲

+15 ขีดแก้ไข

𢑳𢑴𢑵𢑶𪫇

+16 ขีดแก้ไข

𢑷𢑸𢑹𢑺

+17 ขีดแก้ไข

𢑻𢑼

+19 ขีดแก้ไข

𢑽

+20 ขีดแก้ไข

𢑾

+23 ขีดแก้ไข

𢑿