ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

彐 (รากอักษรจีนที่ 58)

แก้ไข

+0 ขีด

แก้ไข

𫜹

+2 ขีด

แก้ไข

+3 ขีด

แก้ไข

𢑏𢑐𢑑𢑒𪫆

+4 ขีด

แก้ไข

𢑓

+5 ขีด

แก้ไข

𢑔𢑕𫹄𭛍𭛎𱝟

+6 ขีด

แก้ไข

𢑗𢑘𢑙𢑚𭛏𱝠

+7 ขีด

แก้ไข

𢑛𢑜𢑝

+8 ขีด

แก้ไข

𢑞𢑟𢑠𢑡𭛐𰐣

+9 ขีด

แก้ไข

𢑢𢑣𢑤𫹅𫹆𭛑𭛒

+10 ขีด

แก้ไข

𢑥𢑦𢑧𰐤𰐥𱝡

+11 ขีด

แก้ไข

𢑨𢑩𢑪𢑫𢑬

+12 ขีด

แก้ไข

𢑭𢑮𣼙𫹇𫹈

+13 ขีด

แก้ไข

𢑯𢑱

+14 ขีด

แก้ไข

𢑲

+15 ขีด

แก้ไข

𢑳𢑴𢑵𢑶𪫇

+16 ขีด

แก้ไข

𢑷𢑸𢑹𢑺

+17 ขีด

แก้ไข

𢑻𢑼

+19 ขีด

แก้ไข

𢑽

+20 ขีด

แก้ไข

𢑾

+23 ขีด

แก้ไข

𢑿