ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

彐 (รากอักษรจีนที่ 58)แก้ไข

+0 ขีดแก้ไข

,

+2 ขีดแก้ไข

+3 ขีดแก้ไข

, 𢑏, 𢑐, 𢑑, 𢑒, 𪫆

+4 ขีดแก้ไข

𢑓

+5 ขีดแก้ไข

, , , 𢑔, 𢑕, 𫹄, 𭛍, 𭛎

+6 ขีดแก้ไข

, 𢑗, 𢑘, 𢑙, 𢑚, 𭛏

+7 ขีดแก้ไข

𢑛, 𢑜, 𢑝

+8 ขีดแก้ไข

, 𢑞, 𢑟, 𢑠, 𢑡, 𭛐, 𰐣

+9 ขีดแก้ไข

, 𢑢, 𢑣, 𢑤, 𫹅, 𫹆, 𭛑, 𭛒

+10 ขีดแก้ไข

, , 𢑥, 𢑦, 𢑧, 𰐤, 𰐥

+11 ขีดแก้ไข

𢑨, 𢑩, 𢑪, 𢑫, 𢑬

+12 ขีดแก้ไข

𢑭, 𢑮, 𣼙, 𫹇, 𫹈

+13 ขีดแก้ไข

, , , 𢑯, 𢑱

+14 ขีดแก้ไข

𢑲

+15 ขีดแก้ไข

, , 𢑳, 𢑴, 𢑵, 𢑶, 𪫇

+16 ขีดแก้ไข

, 𢑷, 𢑸, 𢑹, 𢑺

+17 ขีดแก้ไข

𢑻, 𢑼

+19 ขีดแก้ไข

𢑽

+20 ขีดแก้ไข

𢑾

+23 ขีดแก้ไข

, 𢑿