ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

毛 (รากอักษรจีนที่ 82) แก้ไข

+0 ขีด แก้ไข

𣬛

+1 ขีด แก้ไข

𪵖

+2 ขีด แก้ไข

𣬜𣬝𣬞𣬟𣬠

+3 ขีด แก้ไข

𣬡𣬢𣬣𣬤𣬥𣬦𣬧𣬨𬆼𰚍

+4 ขีด แก้ไข

𣬩𣬪𣬫𣬬𣬭𣬮𣬯𣬰𣬱𣬲𣬳𣬴𣬵𣬶𣬷𪵗𪵘𬆽𬆾𬆿𭯒𰚎𰚏𰚐𰚑

+5 ขีด แก้ไข

𣬸𣬹𣬺𣬻𣬼𣬽𣬾𣬿𣭀𣭁𣭂𣭃𣭄𣭅𣭆𣭇𣭈𣭉𣭊𣭋𣭌𣭍𣭎𣭏𣭐𣭑𣭒𣭓𣭔𣭕𣭖𣭗𣭘𣭙𣭚𣭛𪵙𪵚𬇀𭯓𭯔𭯕𭯖𭯗𰚒𰚓𰚔𰚕𱥞𱥟

+6 ขีด แก้ไข

𣭜𣭝𣭞𣭟𣭠𣭡𣭢𣭣𣭤𣭥𣭦𣭧𣭨𣭩𣭪𣭫𣭬𣭭𣭮𣭯𣭰𪵛𪵜𭯘𰚖𰚗𱥠𱥡

+7 ขีด แก้ไข

𣭱𣭲𣭳𣭴𣭵𣭶𣭷𣭸𣭹𣭺𣭻𣭼𣭽𣭾𣭿𣮀𣮁𣮂𣮃𣮄𣮅𣮆𣮇𬇁𭯙𭯚𰚘𰚙𰚚𰚛𰚜𰚝

+8 ขีด แก้ไข

𣮈𣮉𣮊𣮋𣮌𣮍𣮎𣮏𣮐𣮑𣮒𣮓𣮔𣮕𣮖𣮗𣮘𣮙𣮚𣮛𣮜𣮝𣮞𣮟𣮠𣮡𣮢𣮣𣮤𣮥𣮦𣮧𪵝𪵞𭯛𭯜𭯝𰚞𰚟𰚠𰚡𰚢𰚣

+9 ขีด แก้ไข

𣮨𣮩𣮪𣮫𣮬𣮭𣮮𣮯𣮰𣮱𣮲𣮳𣮴𣮵𣮶𣮷𣮸𣮹𣮺𣮻𣮼𣮽𣮾𣮿𣯀𣯁𣯂𣯃𣯄𪵟𬇂𭯞𭯟𰚤𰚥𰚦𱥢𱥣

+10 ขีด แก้ไข

𣯅𣯆𣯇𣯈𣯉𣯊𣯋𣯌𣯍𣯎𣯏𣯐𣯑𣯒𣯓𣯔𣯕𣯖𣯗𣯘𣯙𣯚𣯛𣯜𣯝𣯞𣯟𣯠𣯡⁕、𣯢𪵠𬇃𬇄𭯠𭯡𭯢𰚧𰚨𰚩𰚪𰚫𰚬𰚭𰚮𱥤

+11 ขีด แก้ไข

毿𣯣𣯤𣯥𣯦𣯧𣯨𣯩𣯪𣯫𣯬𣯭𣯮𣯯𣯰𣯱𣯲𣯳𣯴𣯵𣯶𣯷𪵡𬇅𰚯𰚰𰚱𱥥

+12 ขีด แก้ไข

𣯸𣯹𣯺𣯻𣯼𣯽𣯾𣯿𣰀𣰁𣰂𣰃𣰄𣰅𣰆𣰇𣰈𣰉𬇆𭯣𭯤𭯥𰚲

+13 ขีด แก้ไข

𣰊𣰋𣰌𣰍𣰎𣰏𣰐𣰑𣰒𣰓𣰔𣰕𣰖𣰗𣰘𣰙𬇇𭯦𭯧𭯨𭯩𱥦𱥧

+14 ขีด แก้ไข

𣰚𣰛𣰜𣰝𣰞𣰟𣰠𣰡𣰢𣰣𣰤𣰥𣰦𣰧𣰨𣰩𣰪𪵢𬇈𭯪𰚳𰚴

+15 ขีด แก้ไข

𣰫𣰬𣰭𣰮𣰯𣰰𭯫𰚵

+16 ขีด แก้ไข

𠫈𣰱𣰲𣰳𣰴𣰵𭯬

+17 ขีด แก้ไข

𣰶𣰷𣰸𣰹𣰺

+18 ขีด แก้ไข

𣰻𣰼𣰽𣰾𭯭𰚶

+19 ขีด แก้ไข

𣰿𣱀𣱁𭯮

+22 ขีด แก้ไข

𣱂𣱃𭯯

+24 ขีด แก้ไข

𣱄