ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

山 (รากอักษรจีนที่ 46)

แก้ไข

+0 ขีด

แก้ไข

+1 ขีด

แก้ไข

𡴭𡴮𡴯

+2 ขีด

แก้ไข

𡴰𡴱𡴲𡴳𡴴𡴵𡴶𡴷𡴸𡴹𡴺𡴻𡴼𡴽𫵱𫵲𫵳𫵴𭖀𱛅𱛆

+3 ขีด

แก้ไข

屿𡴾𡴿𡵀𡵁𡵂𡵃𡵄𡵅𡵆𡵇𡵈𡵉𡵊𡵋𡵌𡵍𡵎𡵏𡵐𡵑𡵒𪨢𪨣𪨤𪨥𫝳𫵵𭖁𭖂𭖃𭖄𰎉𱛇

+4 ขีด

แก้ไข

𡵓𡵔𡵕𡵖𡵗𡵘𡵙𡵚𡵛𡵜𡵝𡵞𡵟𡵠𡵡𡵢𡵣𡵤𡵥𡵦𡵧𡵨𡵩𡵪𡵫𡵬𡵭𡵮𡵯𡵰𡵱𡵲𡵳𡵴𡵵𡵶𡵷𡵸𡵹𡵺𡵻𡵼𡵽𡵾𡵿𡶀𡶁𡶂𪨦𪨧𪨨𫵶𫵷𭖅𭖆𭖇𭖈𭖉𭖊𰎊𰎋𰎌𰎍𱛈𱛉𱛊𱛋𱛌𱛍𱛎𱛏𱛐𱛑𱛒

+5 ขีด

แก้ไข

岿𡶃𡶄𡶅𡶆𡶇𡶈𡶉𡶊𡶋𡶌𡶍𡶎𡶏𡶐𡶑𡶒𡶓𡶔𡶕𡶖𡶗𡶘𡶙𡶚𡶛𡶜𡶝𡶞𡶟𡶠𡶡𡶢𡶣𡶥𡶦𡶧𡶨𡶩𡶪𪨩𪨪𪨫𪨬𪨭𪨮𫵸𫵹𭖋𭖌𭖍𭖎𭖏𭖐𭖑𭖒𭖓𭖔𰎎𰎏𰎐𰎑𰎒𰎓𱛓𱛔𱛕𱛖𱛗𱛘𱛙𱛚𱛛

+6 ขีด

แก้ไข

𡶫𡶬𡶭𡶮𡶯𡶰𡶱𡶲𡶳𡶴𡶵𡶶𡶷𡶸𡶹𡶺𡶻𡶼𡶽𡶾𡶿𡷀𡷁𡷂𡷃𡷄𡷅𡷆𡷇𡷈𡷉𡷊𡷋𡷌𡷍𡷎𡷏𡷐𡷑𡷒𡷓𡷔𪨯𪨰𪨱𪨲𪨳𪨴𫝴𫵺𫵻𭖕𭖖𭖗𭖘𭖙𭖚𭖛𭖜𭖝𭖞𰎔𰎕𰎖𰎗𰎘𰎙𰎚𰎛𰎜𰎝𰎞𱛜𱛝𱛞𱛟𱛠𱛡𱛢𱛣𱛤𱛥𱛦𱛧

+7 ขีด

แก้ไข

峿𡷕𡷖𡷗𡷘𡷙𡷚𡷛𡷜𡷝𡷞𡷟𡷠𡷡𡷢𡷣𡷤𡷥𡷦𡷧𡷨𡷩𡷪𡷫𡷬𡷭𡷮𡷯𡷰𡷱𡷲𡷳𡷴𡷵𡷶𡷷𡷸𡷹𡷺𡷻𡷼𡷽𡷾𡷿𡸀𡸁𡸂𡸃𡸄𡸅𡸆𡸇𡸈𡸉𡸊𡸋𡸌𡸍𡸎𡸏𡸐𦊤𪨵𪨶𪨷𪨸𪨹𪨺𫝵𫵼𫵽𫵾𫵿𫶀𭖟𭖠𭖡𭖢𭖣𭖤𭖥𭖦𭖧𭖨𰎟𰎠𰎡𰎢𰎣𰎤𱛨𱛩𱛪𱛫𱛬𱛭𱛮𱛯𱛰

+8 ขีด

แก้ไข

𡸑𡸒𡸓𡸔𡸕𡸖𡸗𡸘𡸙𡸚𡸛𡸜𡸝𡸞𡸟𡸠𡸡𡸢𡸣𡸤𡸥𡸦𡸧𡸨𡸩𡸪𡸫𡸬𡸭𡸮𡸯𡸰𡸱𡸲𡸳𡸴𡸵𡸶𡸷𡸸𡸹𡸺𡸻𡸼𡸽𡸾𡸿𡹀𡹁𡹂𡹃𡹄𡹅𡹆𡹇𡹈𡹉𡹊𡹋𡹌𡹍𡹎𡹏𡹐𡹑𡹒𡹓𡹔𡹕𡹖𡹗𡹘𡹙𡹚𡹛𡹜𡹝𡹞𡹟𡹠𡹡𡹢𡹣𡹤𡹥𡹦𡹧𡹨𡹩𪨻𪨼𪨽𪨾𪨿𪩀𪩁𫶁𫶂𫶃𫶄𫶅𭖩𭖪𭖫𭖬𭖭𭖮𭖯𭖰𭖱𰎥𰎦𰎧𰎨𱛱𱛲𱛳𱛴𱛵𱛶

+9 ขีด

แก้ไข

崿𡹪𡹫𡹬𡹭𡹮𡹯𡹰𡹱𡹲𡹳𡹴𡹵𡹶𡹷𡹸𡹹𡹺𡹻𡹼𡹽𡹾𡹿𡺀𡺁𡺂𡺃𡺄𡺅𡺆𡺇𡺈𡺉𡺊𡺋𡺌𡺍𡺎𡺏𡺐𡺑𡺒𡺓𡺔𡺕𡺖𡺗𡺘𡺙𡺚𡺛𡺜𡺝𡺞𡺟𡺠𡺡𡺢𡺣𡺤𡺥𡺦𡺧𡺨𡺩𪩂𪩃𪩄𪩅𪩆𪩇𫶆𫶇𫶈𫶉𭖲𭖳𭖴𭖵𭖶𭖷𭖸𭖹𭖺𭖻𭖼𭖽𭖾𭖿𰎩𰎪𰎫𰎬𰎭𱛷𱛸𱛹𱛺𱛻𱛼𱛽𱛾𱛿𱜀

+10 ขีด

แก้ไข

𡺪𡺫𡺬𡺭𡺮𡺯𡺰𡺱𡺲𡺳𡺴𡺵𡺶𡺷𡺸𡺹𡺺𡺻𡺼𡺽𡺾𡺿𡻀𡻁𡻂𡻃𡻄𡻅𡻆𡻇𡻈𡻉𡻊𡻋𡻌𡻍𡻎𡻏𡻐𡻑𡻒𡻓𡻔𡻕𡻖𡻗𪩈𪩉𪩊𪩋𫶊𫶋𫶌𫶍𫶎𫶏𫶐𭗀𭗁𭗂𭗃𭗄𭗅𭗆𰎮𰎯𰎰𱜁𱜂𱜃𱜄

+11 ขีด

แก้ไข

嵿𡻘𡻙𡻚𡻛𡻜𡻝𡻞𡻟𡻠𡻡𡻢𡻣𡻤𡻥𡻦𡻧𡻨𡻩𡻪𡻫𡻬𡻭𡻮𡻯𡻰𡻱𡻲𡻳𡻴𡻵𡻶𡻷𡻸𡻹𡻺𡻻𡻼𡻽𡻾𡻿𡼀𡼁𡼂𡼃𡼄𡼅𡼆𡼇𡼈𡼉𪩌𪩍𪩎𪩏𪩐𪩑𪩒𫶑𫶒𫶓𫶔𭗇𭗈𭗉𭗊𭗋𭗌𭗍𭗎𭗏𭗐𭗑𭗒𭗓𰎱𰎲𰎳𰎴𱜅𱜆𱜇𱜈𱜉𱜊𱜋𱜌

+12 ขีด

แก้ไข

𡼊𡼋𡼌𡼍𡼎𡼏𡼐𡼑𡼒𡼓𡼔𡼕𡼖𡼗𡼘𡼙𡼚𡼛𡼜𡼝𡼞𡼟𡼠𡼡𡼢𡼣𡼤𡼥𡼦𡼧𡼨𡼩𡼪𡼫𡼬𡼭𡼮𡼯𡼰𡼱𡼲𡼳𡼴𡼵𡼶𡼷𡼸𡼹𡼺𡼻𡼼𪩓𪩔𪩕𪩖𫶕𫶖𭗔𭗕𭗖𭗗𭗘𭗙𭗚𭗛𭗜𭗝𭗞𰎵𰎶𰎷𰎸𱜍𱜎𱜏

+13 ขีด

แก้ไข

𡼽𡼾𡼿𡽀𡽁𡽂𡽃𡽄𡽅𡽆𡽇𡽈𡽊𡽋𡽌𡽍𡽎𡽏𡽐𡽑𡽒𡽓𡽔𡽕𡽖𡽗𡽘𡽙𡽚𡽛𪩗𪩘𪩙𪩚𫶗𫶘𫶙𫶚𫶛𫶜𭗟𭗠𰎹𰎺𱜐𱜑𱜒

+14 ขีด

แก้ไข

嶿𡽉𡽜𡽝𡽞𡽟𡽠𡽡𡽢𡽣𡽤𡽥𡽦𡽧𡽨𡽩𡽪𡽫𡽬𡽭𡽮𡽯𡽰𡽱𡽲𡽳𡽴𡽵𡽶𡽷𡽸𡽹𡽺𡽻𡽼𡽽𡽾𡽿𡾀𡾁𡾻𪩛𪩜𪩝𫶝𭗡𭗢𭗣𭗤𰎻

+15 ขีด

แก้ไข

𡾂𡾃𡾄𡾅𡾆𡾇𡾈𡾉𡾊𡾋𡾌𡾍𡾎𡾏𡾐𡾑𡾒𡾓𡾔𡾕𡾖𡾠𫶞𭗥𭗦𭗧𭗨𭗩𭗪𭗫𰎼𰎽𰎾𱜓

+16 ขีด

แก้ไข

𡾘𡾙𡾚𡾛𡾜𡾝𡾞𡾟𡾡𡾢𡾣𡾤𡾥𡾦𡾧𡾨𡾩𡾪𡾫𡾬𡾭𣦭𪩞𫶟𫶠𫶡𫶢𫶣𭗬𭗭𭗮𭗯𭗰𭗱𰎿𰏀𰏁

+17 ขีด

แก้ไข

𡾮𡾯𡾰𡾱𡾲𡾳𡾴𡾵𡾶𡾷𡾸𡾹𡾺𭗲𭗳𭗴

+18 ขีด

แก้ไข

𡾼𡾽𡾾𡾿𡿀𡿁𡿂𡿃𡿄𡿅𡿆𪩟𫶤𭗵𭗶𱜔

+19 ขีด

แก้ไข

𡿇𡿈𡿉𡿊𡿋𡿌𡿍𡿎𡿏𡿐𡿑𪩠𭗷

+20 ขีด

แก้ไข

𡿒𡿓𭗸

+21 ขีด

แก้ไข

𡿔𡿕𡿖𡿗𡿘𡿙𡿚𡿛𡿜𫶥𭗹

+22 ขีด

แก้ไข

𡿝𡿞𡿟

+23 ขีด

แก้ไข

𫶦𰏂

+24 ขีด

แก้ไข

𡿠𡿡𡿣𡿤

+25 ขีด

แก้ไข

𡿢

+27 ขีด

แก้ไข

𱜕

+29 ขีด

แก้ไข

𡿥