ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

凵 (รากอักษรจีนที่ 17)แก้ไข

+0 ขีดแก้ไข

, 𠙴

+1 ขีดแก้ไข

𠙵

+2 ขีดแก้ไข

, 𠙶, 𠙷, 𠙸, 𰄑

+3 ขีดแก้ไข

, , , , , 𠙹, 𠙺, 𠙻, 𠙽, 𪞶

+4 ขีดแก้ไข

, , 𠙾, 𠙿, 𠚀, 𠚁, 𠚂, 𠚃, 𠚄, 𠚅

+5 ขีดแก้ไข

𠚆, 𠚇, 𠚈, 𠚉, 𠚊, 𭂻

+6 ขีดแก้ไข

, 𠚋, 𠚌, 𠚍, 𪞷, 𰄒

+7 ขีดแก้ไข

, 𠚎, 𠚏, 𠚐

+8 ขีดแก้ไข

𠚒, 𠚓, 𪞸, 𫥤, 𭂼, 𰄓, 𰄔

+9 ขีดแก้ไข

𠚔, 𠚕, 𠚖, 𠚗, 𭂽, 𰄕

+10 ขีดแก้ไข

, 𠚘, 𪞹, 𫥥, 𫥦, 𭂾

+11 ขีดแก้ไข

𪞺, 𪞻, 𫥧, 𫥨, 𫥩

+12 ขีดแก้ไข

𠚙, 𠚚, 𢍭, 𫥪, 𫥫, 𭂿, 𰄖

+13 ขีดแก้ไข

𠚜, 𫥬, 𭃀, 𰄗, 𰄘

+14 ขีดแก้ไข

𠚝

+15 ขีดแก้ไข

𠚞, 𭃁

+16 ขีดแก้ไข

𢇕, 𪞼

+17 ขีดแก้ไข

𠚟, 𪞽, 𫥭, 𫥮, 𫥯

+18 ขีดแก้ไข

𠚠

+19 ขีดแก้ไข

𠚡

+22 ขีดแก้ไข

𠚢