ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

入 (รากอักษรจีนที่ 11)แก้ไข

+0 ขีดแก้ไข

+1 ขีดแก้ไข

, 𠓛

+2 ขีดแก้ไข

, 𠓜, 𠓝, 𠓞

+3 ขีดแก้ไข

, , 𠓟, 𭀻

+4 ขีดแก้ไข

, , , 𠇒, 𠓠, 𠓡, 𠓢, 𠓣, 𰃖

+5 ขีดแก้ไข

, , 𠓤, 𠓥, 𠓦, 𠓧, 𠓨, 𭀼, 𭀽, 𭀾

+6 ขีดแก้ไข

, 𠓩, 𭀿, 𰃗, 𰃘, 𰃙

+7 ขีดแก้ไข

, 𠓪, 𠓫, 𠓬, 𭁀, 𰃚, 𰃛

+8 ขีดแก้ไข

𠓭, 𠓮, 𠓯, 𠓰, 𪞇, 𫤩

+9 ขีดแก้ไข

𠓱, 𰃜

+10 ขีดแก้ไข

𠌆, 𠓲, 𠓳, 𫤪

+11 ขีดแก้ไข

𠓴, 𠓵, 𠓶, 𠓷

+12 ขีดแก้ไข

𠓸, 𠓹, 𠓺, 𠓻

+14 ขีดแก้ไข

𠓼, 𭁁

+15 ขีดแก้ไข

𠓽, 𭁂

+16 ขีดแก้ไข

𠓾

+18 ขีดแก้ไข

𠓿

+26 ขีดแก้ไข

𭁃