ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

鼻 (รากอักษรจีนที่ 209)แก้ไข

+0 ขีดแก้ไข

, 𮮰, 𮮱, 𮮲, 𮮳, 𮮴, 𮮵

+1 ขีดแก้ไข

𪖐

+2 ขีดแก้ไข

, , 𪖑, 𪖒, 𱌑, 𱌒

+3 ขีดแก้ไข

, 鼿, 𪖓, 𪖔, 𮮶

+4 ขีดแก้ไข

, , 𪖕, 𪖖, 𪖗, 𪖘, 𪖙, 𫜤, 𱌓

+5 ขีดแก้ไข

, , , 𪖚, 𪖛, 𪖜, 𪖝, 𪖞, 𪖟, 𪖠, 𱌔

+6 ขีดแก้ไข

, , 𪖡, 𪖢, 𪖣, 𪖤, 𬹯, 𮮷, 𱌕, 𱌖

+7 ขีดแก้ไข

, 𪖥, 𪖦, 𪖧, 𪖨, 𪖩, 𪖪, 𪖫, 𪖬

+8 ขีดแก้ไข

, 𪖭, 𪖮, 𬹰

+9 ขีดแก้ไข

, , 𪖯, 𪖰, 𪖱, 𪖲

+10 ขีดแก้ไข

, , 𪕿, 𪖳, 𪖴, 𪖵

+11 ขีดแก้ไข

, 𪖶, 𪖷, 𪖸, 𪖹, 𪖺

+12 ขีดแก้ไข

𪖻, 𪖼, 𪖽, 𮮸

+13 ขีดแก้ไข

, , 𪖾, 𪖿, 𪗀

+16 ขีดแก้ไข

, 𪗁

+17 ขีดแก้ไข

𪗂, 𮮹

+18 ขีดแก้ไข

𪗃

+22 ขีดแก้ไข