ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

弋 (รากอักษรจีนที่ 56)แก้ไข

−1 ขีดแก้ไข

𫠠

+0 ขีดแก้ไข

, 𢍺

+1 ขีดแก้ไข

, 𢍻, 𢍼

+2 ขีดแก้ไข

, 𭚟, 𭚠, 𭚡

+3 ขีดแก้ไข

, , , 𢍽, 𢍾

+4 ขีดแก้ไข

, 𢍿, 𢎀, 𢎁, 𢎂, 𢎃

+5 ขีดแก้ไข

𢎄, 𢎅, 𰐍

+6 ขีดแก้ไข

, 𢎆, 𢎇, 𢎈, 𢎉, 𢎊

+7 ขีดแก้ไข

𢎋, 𢎌, 𰐎, 𰐏, 𰐐

+8 ขีดแก้ไข

𢎍, 𭚢

+9 ขีดแก้ไข

, 𢎎

+10 ขีดแก้ไข

, , 𢎏, 𢎐, 𣦏, 𭚣, 𭚤

+11 ขีดแก้ไข

𰐑

+12 ขีดแก้ไข

𢎑, 𢎒, 𰐒

+13 ขีดแก้ไข

𢎓

+14 ขีดแก้ไข

𢎔

+15 ขีดแก้ไข

𢎕

+18 ขีดแก้ไข

𢎖