ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

弋 (รากอักษรจีนที่ 56)แก้ไข

−1 ขีดแก้ไข

𫠠

+0 ขีดแก้ไข

𢍺

+1 ขีดแก้ไข

𢍻𢍼

+2 ขีดแก้ไข

𭚟𭚠𭚡

+3 ขีดแก้ไข

𢍽𢍾

+4 ขีดแก้ไข

𢍿𢎀𢎁𢎂𢎃

+5 ขีดแก้ไข

𢎄𢎅𰐍

+6 ขีดแก้ไข

𢎆𢎇𢎈𢎉𢎊

+7 ขีดแก้ไข

𢎋𢎌𰐎𰐏𰐐

+8 ขีดแก้ไข

𢎍𭚢

+9 ขีดแก้ไข

𢎎

+10 ขีดแก้ไข

𢎏𢎐𣦏𭚣𭚤

+11 ขีดแก้ไข

𰐑

+12 ขีดแก้ไข

𢎑𢎒𰐒

+13 ขีดแก้ไข

𢎓

+14 ขีดแก้ไข

𢎔

+15 ขีดแก้ไข

𢎕

+18 ขีดแก้ไข

𢎖