ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

弋 (รากอักษรจีนที่ 56) แก้ไข

−1 ขีด แก้ไข

𫠠

+0 ขีด แก้ไข

𢍺

+1 ขีด แก้ไข

𢍻𢍼

+2 ขีด แก้ไข

𭚟𭚠𭚡

+3 ขีด แก้ไข

𢍽𢍾

+4 ขีด แก้ไข

𢍿𢎀𢎁𢎂𢎃

+5 ขีด แก้ไข

𢎄𢎅𰐍

+6 ขีด แก้ไข

𢎆𢎇𢎈𢎉𢎊

+7 ขีด แก้ไข

𢎋𢎌𰐎𰐏𰐐

+8 ขีด แก้ไข

𢎍𭚢

+9 ขีด แก้ไข

𢎎

+10 ขีด แก้ไข

𢎏𢎐𣦏𭚣𭚤

+11 ขีด แก้ไข

𰐑

+12 ขีด แก้ไข

𢎑𢎒𰐒

+13 ขีด แก้ไข

𢎓

+14 ขีด แก้ไข

𢎔

+15 ขีด แก้ไข

𢎕

+18 ขีด แก้ไข

𢎖