ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

廾 (รากอักษรจีนที่ 55)แก้ไข

+0 ขีดแก้ไข

, 𢌬

+1 ขีดแก้ไข

廿, , 𢌭

+2 ขีดแก้ไข

, 𢌮, 𢌯

+3 ขีดแก้ไข

, 𢌰, 𢌱, 𢌲, 𫸖, 𰐇, 𰐈

+4 ขีดแก้ไข

, , , 𢌳, 𢌵, 𢌶, 𢌷, 𢌸, 𢌹, 𢌺, 𪪳, 𰐉

+5 ขีดแก้ไข

, 𢌻, 𢌽, 𢌾, 𢌿, 𢍀, 𢍁, 𪪴, 𫸗, 𫸘, 𫸙

+6 ขีดแก้ไข

, , 𢌴, 𢌼, 𢍂, 𢍃, 𢍄, 𢍅, 𢍆, 𢍇, 𢍈, 𢍉, 𢍊, 𢍋, 𢍌, 𭚖

+7 ขีดแก้ไข

, 𢍍, 𢍎, 𢍏, 𢍐, 𢍑, 𢍒, 𢍓, 𪪵, 𫸚, 𫸛, 𭚗, 𭚘, 𰐊, 𰐋

+8 ขีดแก้ไข

𢍔, 𢍕, 𢍖, 𢍗, 𢍘, 𢍙, 𫸜, 𫸝

+9 ขีดแก้ไข

𢍚, 𢍛, 𢍜, 𢍝, 𢍞, 𢍟, 𢍠, 𢍡, 𪪶, 𫸞

+10 ขีดแก้ไข

𢍢, 𢍣, 𢍤, 𢍥, 𪪷, 𫸟, 𭚙

+11 ขีดแก้ไข

, 𢍦, 𢍧, 𢍨, 𢍩, 𢍪, 𢍫, 𭚚

+12 ขีดแก้ไข

, , 𢍬, 𰐌

+13 ขีดแก้ไข

, 𢍮, 𢍯, 𢍰, 𢍱, 𫸠, 𫸡, 𭚛, 𭚜, 𭚝

+14 ขีดแก้ไข

𢍲, 𢍳, 𢍴, 𪪸, 𫸢

+15 ขีดแก้ไข

𪪩, 𫸣

+16 ขีดแก้ไข

𢍵

+17 ขีดแก้ไข

𫸤

+19 ขีดแก้ไข

𢍶, 𪪹

+20 ขีดแก้ไข

𭚞

+24 ขีดแก้ไข

𢍷, 𢍸

+26 ขีดแก้ไข

𢍹