ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

冂 (รากอักษรจีนที่ 13)แก้ไข

+0 ขีดแก้ไข

+1 ขีดแก้ไข

𠔼, 𰃦

+2 ขีดแก้ไข

, , , , , , 𠔽, 𠔾, 𠔿, 𠕀, 𭁟

+3 ขีดแก้ไข

, , , , 𠕁, 𠕂, 𠕃, 𠕄, 𠕅, 𠕆, 𠕇, 𠕈, 𠕉, 𠕊, 𭁠

+4 ขีดแก้ไข

, , 𠕋, 𠕌, 𠕍, 𠕎, 𠕏, 𭁡, 𭁢, 𰃧, 𰃨

+5 ขีดแก้ไข

, 𠕐, 𠕑, 𠕒, 𠕓, 𠕔, 𠕕, 𪞎

+6 ขีดแก้ไข

, , 𠕖, 𠕗, 𠕘, 𠕙, 𠕚, 𭁣, 𭁤, 𭁥, 𭁦, 𭁧, 𭁨, 𭁩

+7 ขีดแก้ไข

, , 𠕛, 𠕜, 𫝍, 𭁪, 𭁫

+8 ขีดแก้ไข

, , 𠕝, 𠕞, 𠕟, 𭁬, 𭁭, 𭁮, 𭁯, 𰃩, 𰃪

+9 ขีดแก้ไข

, , , 𠕠, 𠕡, 𠕢

+10 ขีดแก้ไข

, , 𠕣, 𠕤, 𠕥, 𭁰, 𭁱, 𰃫

+11 ขีดแก้ไข

, 𠕦, 𠕧, 𫤷

+12 ขีดแก้ไข

𠕨, 𠕩

+13 ขีดแก้ไข

𠕪, 𠕬, 𰃬, 𰃭

+14 ขีดแก้ไข

𠕭, 𠕮

+16 ขีดแก้ไข

𠕯, 𠕰

+17 ขีดแก้ไข

𭁲

+18 ขีดแก้ไข

𠕱

+20 ขีดแก้ไข

, 𠕲