ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

弓 (รากอักษรจีนที่ 57) แก้ไข

+0 ขีด แก้ไข

𢎗𢎘

+1 ขีด แก้ไข

𢎙𢎚𢎛𢎜𢎝𢎞𢎟𢎠𢎡𭚥

+2 ขีด แก้ไข

𢎢𢎣𢎤𢎥𢎦𢎧𢎨𢎩𢎪

+3 ขีด แก้ไข

𢎫𢎬𢎭𢎮𢎯𢎰𢎱𢎲𢎳𢎴𢎵𢎶𪪺𫸥𫸦𫸧𭚦

+4 ขีด แก้ไข

𢎷𢎸𢎹𢎺𢎻𢎼𢎽𢎾𢎿𢏀𢏁𢏂𢏃𢏄𢏅𫸨𫸩𫸪𭚧𭚨𱝙𱝚𱝛

+5 ขีด แก้ไข

𢏆𢏇𢏈𢏉𢏊𢏋𢏌𢏍𢏎𢏏𢏐𢏑𢏒𢏓𪪻𫸫𫸬𫸭𭚩𭚪𭚫𰐓𰐔𱝜

+6 ขีด แก้ไข

𠄴𠔘𢏔𢏕𢏖𢏗𢏘𢏙𢏚𢏛𢏜𢏝𢏞𢏟𢏠𢏡𢏢𢏣𪪼𪪽𫸮𫸯𫸰𫸱𫸲𭚬𭚭𭚮𭚯𭚰𰐕𰐖

+7 ขีด แก้ไข

𢏤𢏥𢏦𢏧𢏨𢏩𢏪𢏫𢏬𢏭𪪾𫸳𫸴𫸵𫸶𭚱𭚲𭚳𭚴𭚵𰐗𰐘𱝝

+8 ขีด แก้ไข

𢏮𢏯𢏰𢏱𢏲𢏳𢏴𢏵𢏶𢏷𢏸𢏹𢏺𢏻𢏼𢏽𢏾𢏿𪪿𫸷𫸸𭚶𭚷𭚸𭚹𰐙𰐚𰐛𱝞

+9 ขีด แก้ไข

𢐀𢐁𢐂𢐃𢐄𢐅𢐆𢐇𢐈𢐉𪫀𪫁𫸹𫸺𭚺𭚻𭚼𭚽𭚾𭚿𭛀𭛁𰐜𰐝𰐞

+10 ขีด แก้ไข

弿𢐊𢐋𢐌𢐍𢐎𢐏𢐐𢐑𭛂𭛃

+11 ขีด แก้ไข

𢐒𢐓𢐔𢐕𢐖𢐗𢐘𢐙𢐚𢐛𢐜𢐝𪫂𫸻𭛄𰐟

+12 ขีด แก้ไข

𢐞𢐟𢐠𢐡𢐢𢐣𢐤𫸼𫸽𭛅𭛆𭛇𰐠

+13 ขีด แก้ไข

𢐥𢐦𢐧𢐨𢐩𢐪𫸾𫸿𭛈𭛉

+14 ขีด แก้ไข

𢐬𢐭𢐮𢐯𢐰𢐱𪫃𫹀𭛊𭛋

+15 ขีด แก้ไข

𢐲𢐳𢐴𢐵𢐶𢐷𫹁𭛌

+16 ขีด แก้ไข

𢐸𢐹𢐺𢐻𢐼𢐽𢐾𤯽

+17 ขีด แก้ไข

𢐿𢑀𢑁𢑂𢑃𢑄𢑅𫹂𰐡

+18 ขีด แก้ไข

𢑆𢑇𢑈𢑉𪫄𫹃𰐢

+19 ขีด แก้ไข

𢑊

+20 ขีด แก้ไข

+21 ขีด แก้ไข

𢑋

+22 ขีด แก้ไข

𢑌𪫅

+25 ขีด แก้ไข

𢑍

+29 ขีด แก้ไข

𢑎