ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

寸 (รากอักษรจีนที่ 41)แก้ไข

+0 ขีดแก้ไข

+1 ขีดแก้ไข

𡬝

+2 ขีดแก้ไข

,

+3 ขีดแก้ไข

, , , 𡬞, 𪧷, 𭔩

+4 ขีดแก้ไข

, , 寿, , 𭔪

+5 ขีดแก้ไข

, , 𡬟, 𡬠, 𡬡, 𡬢, 𡬣, 𡬤, 𡬥, 𡬦, 𭔫, 𭔬

+6 ขีดแก้ไข

, , , 𡬧, 𡬨, 𡬩, 𡬪, 𡬫, 𡬬, 𫴬, 𭔭, 𭔮, 𭔯

+7 ขีดแก้ไข

, , , , 𡬭, 𫴭, 𭔰, 𭔱, 𭔲

+8 ขีดแก้ไข

, , , 𡬮, 𡬯, 𡬰, 𡬱, 𡬲, 𪧸, 𪧹, 𭔳, 𭔴, 𭔵

+9 ขีดแก้ไข

, , , , 𡬳, 𡬴, 𡬵, 𡬶, 𡬷, 𡬸, 𪧺, 𫴮, 𫴯, 𭔶, 𭔷, 𭔸

+10 ขีดแก้ไข

𡬹, 𡬺, 𡬻, 𡬼, 𫴰, 𫴱, 𫴲, 𫴳, 𭔹, 𭔺, 𭔻, 𭔼

+11 ขีดแก้ไข

, 𡬽, 𡬾, 𡬿, 𡭀, 𡭁, 𡭂, 𭔽, 𭔾, 𭔿, 𰍥

+12 ขีดแก้ไข

, 𡭃, 𡭄, 𡭅, 𡭆, 𡭇, 𡭈, 𡭉, 𣊒, 𪧻, 𪧼, 𫴴, 𫴵, 𭕀, 𭕁, 𰍦

+13 ขีดแก้ไข

𡭊, 𡭋, 𡭌, 𪧽, 𭕂

+14 ขีดแก้ไข

𡭍, 𡭎, 𡭏, 𪧾

+15 ขีดแก้ไข

𡭐

+16 ขีดแก้ไข

𡭑, 𭕃

+17 ขีดแก้ไข

𡭒

+18 ขีดแก้ไข

𡭓, 𫴶, 𫴷