ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

寸 (รากอักษรจีนที่ 41)

แก้ไข

+0 ขีด

แก้ไข

+1 ขีด

แก้ไข

𡬝

+2 ขีด

แก้ไข

+3 ขีด

แก้ไข

𡬞𪧷𭔩

+4 ขีด

แก้ไข

寿𭔪𱚝

+5 ขีด

แก้ไข

𡬟𡬠𡬡𡬢𡬣𡬤𡬥𡬦𭔫𭔬𱚞𱚟

+6 ขีด

แก้ไข

𡬧𡬨𡬩𡬪𡬫𡬬𫴬𭔭𭔮𭔯𱚠

+7 ขีด

แก้ไข

𡬭𫴭𭔰𭔱𭔲

+8 ขีด

แก้ไข

𡬮𡬯𡬰𡬱𡬲𪧸𪧹𭔳𭔴𭔵

+9 ขีด

แก้ไข

𡬳𡬴𡬵𡬶𡬷𡬸𪧺𫴮𫴯𭔶𭔷𭔸

+10 ขีด

แก้ไข

𡬹𡬺𡬻𡬼𫴰𫴱𫴲𫴳𭔹𭔺𭔻𭔼

+11 ขีด

แก้ไข

𡬽𡬾𡬿𡭀𡭁𡭂𭔽𭔾𭔿𰍥

+12 ขีด

แก้ไข

𡭃𡭄𡭅𡭆𡭇𡭈𡭉𣊒𪧻𪧼𫴴𫴵𭕀𭕁𰍦𱚡𱚢

+13 ขีด

แก้ไข

𡭊𡭋𡭌𪧽𭕂

+14 ขีด

แก้ไข

𡭍𡭎𡭏𪧾

+15 ขีด

แก้ไข

𡭐

+16 ขีด

แก้ไข

𡭑𭕃

+17 ขีด

แก้ไข

𡭒

+18 ขีด

แก้ไข

𡭓𫴶𫴷