ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

毋 (รากอักษรจีนที่ 80)แก้ไข

+0 ขีดแก้ไข

, , 𣫬

+1 ขีดแก้ไข

+2 ขีดแก้ไข

, 𣫭, 𭯇

+3 ขีดแก้ไข

, , 𣫮

+4 ขีดแก้ไข

, , 𣫯, 𣫰, 𣫱, 𣫲, 𬆶, 𭯈

+5 ขีดแก้ไข

𣫳

+6 ขีดแก้ไข

𣫴

+7 ขีดแก้ไข

𣫵, 𣫶, 𣫷, 𣫸

+8 ขีดแก้ไข

𬆷

+9 ขีดแก้ไข

, 𣫹

+10 ขีดแก้ไข

𣫺, 𣫻, 𣫼, 𪵔

+11 ขีดแก้ไข

𭯉

+12 ขีดแก้ไข

𣫽, 𣫾

+13 ขีดแก้ไข

𣫿, 𬆸

+15 ขีดแก้ไข

𣬀

+18 ขีดแก้ไข

𣬁