ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

己 (รากอักษรจีนที่ 49) แก้ไข

+0 ขีด แก้ไข

+1 ขีด แก้ไข

𢀳

+2 ขีด แก้ไข

𢀴𢀵

+3 ขีด แก้ไข

𢀶𫶵

+4 ขีด แก้ไข

𪩬𭘊

+5 ขีด แก้ไข

𢀷𢀸𪩫𭘋𭘌

+6 ขีด แก้ไข

𢀹𢀺𢀻𭘍

+7 ขีด แก้ไข

𢀼𢀽𢀾𢀿𫶶𰏏

+8 ขีด แก้ไข

𢁀𢁁𢁂𢁃𢁄𫶷𰏐

+9 ขีด แก้ไข

𢁅𢁆𢁇𢁈𢁉𪩭𪩮𫶸𫶹𭘎𭘏𱜞

+10 ขีด แก้ไข

𢁊

+11 ขีด แก้ไข

𪩯𱜟

+12 ขีด แก้ไข

𢁋𢁌𱜠

+13 ขีด แก้ไข

𢁍𢁏𪩰𪩱𫶺

+14 ขีด แก้ไข

𢁎

+15 ขีด แก้ไข

𢁐𫶻𫶼𭘐

+17 ขีด แก้ไข

𢁑