ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

己 (รากอักษรจีนที่ 49)แก้ไข

+0 ขีดแก้ไข

, ,

+1 ขีดแก้ไข

, 𢀳

+2 ขีดแก้ไข

, 𢀴, 𢀵

+3 ขีดแก้ไข

𢀶, 𫶵

+4 ขีดแก้ไข

, 𪩬, 𭘊

+5 ขีดแก้ไข

, , 𢀷, 𢀸, 𪩫, 𭘋, 𭘌

+6 ขีดแก้ไข

, , , , , 𢀹, 𢀺, 𢀻, 𭘍

+7 ขีดแก้ไข

, 𢀼, 𢀽, 𢀾, 𢀿, 𫶶, 𰏏

+8 ขีดแก้ไข

, 𢁀, 𢁁, 𢁂, 𢁃, 𢁄, 𫶷, 𰏐

+9 ขีดแก้ไข

, 𢁅, 𢁆, 𢁇, 𢁈, 𢁉, 𪩭, 𪩮, 𫶸, 𫶹, 𭘎, 𭘏

+10 ขีดแก้ไข

𢁊

+11 ขีดแก้ไข

𪩯

+12 ขีดแก้ไข

𢁋, 𢁌

+13 ขีดแก้ไข

𢁍, 𢁏, 𪩰, 𪩱, 𫶺

+14 ขีดแก้ไข

𢁎

+15 ขีดแก้ไข

𢁐, 𫶻, 𫶼, 𭘐

+17 ขีดแก้ไข

𢁑