ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

里 (รากอักษรจีนที่ 166)แก้ไข

+0 ขีดแก้ไข

+1 ขีดแก้ไข

𰼘

+2 ขีดแก้ไข

, 𫟯

+3 ขีดแก้ไข

𨤣, 𨤤

+4 ขีดแก้ไข

, , 𨤢, 𨤥, 𫒁, 𮡒, 𰼙

+5 ขีดแก้ไข

, 𨤦, 𨤧, 𨤨, 𨤩, 𫒂, 𬪼, 𬪽, 𮡓

+6 ขีดแก้ไข

𨤪, 𨤫, 𬪾, 𮡔, 𮡕, 𮡖

+7 ขีดแก้ไข

𨤬, 𫒃, 𮡗, 𮡘

+8 ขีดแก้ไข

𨤭, 𨤮, 𨤯, 𮡙

+9 ขีดแก้ไข

𨤰, 𨤱, 𮡚, 𰼚, 𰼛, 𰼜, 𰼝

+10 ขีดแก้ไข

𡣢, 𨤲, 𨤳, 𫒄, 𬪿, 𬫀, 𰼞

+11 ขีดแก้ไข

, 𨤴, 𨤵, 𨤶, 𨤷, 𮡛

+12 ขีดแก้ไข

𫒅, 𮡜, 𮡝

+13 ขีดแก้ไข

𥣷, 𨤸, 𬫁, 𮡞, 𮡟, 𮡠, 𮡡, 𮡢

+14 ขีดแก้ไข

𨤹, 𨤺

+17 ขีดแก้ไข

𮡣

+18 ขีดแก้ไข

𨤻

+23 ขีดแก้ไข

𨤼