ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

耒 (รากอักษรจีนที่ 127)แก้ไข

−1 ขีดแก้ไข

𠂙

+0 ขีดแก้ไข

, 𦓤

+2 ขีดแก้ไข

, 𦓥, 𦓦, 𦓧, 𮋣

+3 ขีดแก้ไข

, , 𦓨, 𦓩, 𦓪

+4 ขีดแก้ไข

, , , , , 𦓫, 𮋤, 𰭰, 𰭱

+5 ขีดแก้ไข

, , , , , , , 𦓬, 𦓭, 𦓮, 𫅹, 𮋥, 𮋦, 𮋧

+6 ขีดแก้ไข

, 𦓯, 𦓰, 𦓱, 𦓲, 𦓳, 𫅺, 𫅻, 𬚐, 𮋨, 𮋩

+7 ขีดแก้ไข

, , , , 𦓴, 𦓵, 𦓶, 𫅼, 𮋪

+8 ขีดแก้ไข

, , , , , , , , 𦓷, 𦓸, 𦓹, 𦓺, 𦓻, 𦓼, 𦓽, 𦓾, 𦓿, 𦔀, 𦔁

+9 ขีดแก้ไข

, , , , 𦔂, 𦔃, 𦔄, 𦔅, 𦔆, 𦔇, 𦔈, 𦔉, 𦔊, 𫅽

+10 ขีดแก้ไข

, , , 𦔋, 𦔌, 𦔍, 𦔎, 𦔏, 𦔐, 𦔑, 𦔒, 𫅾

+11 ขีดแก้ไข

, , , , , 𦔓, 𦔔, 𦔕, 𦔖, 𦔗, 𦔘, 𦔙, 𦔚

+12 ขีดแก้ไข

, , , 𦔛, 𦔜, 𦔝, 𦔞, 𦔠, 𦔡, 𦔢, 𦔣, 𦔤, 𫅿, 𮋫

+13 ขีดแก้ไข

𦔟, 𦔥, 𦔦, 𦔧, 𦔨, 𬚑, 𰭲

+14 ขีดแก้ไข

+15 ขีดแก้ไข

, , 𦔩, 𦔪

+16 ขีดแก้ไข

,

+18 ขีดแก้ไข

𦔫, 𦔬

+19 ขีดแก้ไข

𦔭