ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

黹 (รากอักษรจีนที่ 204)แก้ไข

+0 ขีดแก้ไข

, 𮮠

+4 ขีดแก้ไข

, 𫜜

+5 ขีดแก้ไข

+6 ขีดแก้ไข

𪓋

+7 ขีดแก้ไข

+8 ขีดแก้ไข

𪓌

+9 ขีดแก้ไข

𪓍, 𪓎, 𪓏

+11 ขีดแก้ไข

𪓐, 𬹜