ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

辛 (รากอักษรจีนที่ 160)แก้ไข

+0 ขีดแก้ไข

, 𨐋

+1 ขีดแก้ไข

𨐌, 𬨖

+3 ขีดแก้ไข

𨐍, 𨐎, 𰺥

+4 ขีดแก้ไข

𨐏, 𨐐, 𨐑, 𰺦

+5 ขีดแก้ไข

, , 𨐒, 𨐓, 𫐚, 𬨗, 𬨘, 𬨙

+6 ขีดแก้ไข

, , , 𨐔, 𨐕, 𨐖, 𨐗, 𫐛, 𫐜, 𰺧

+7 ขีดแก้ไข

, , , 𨐘, 𨐙, 𨐚, 𨐛, 𬨚, 𮝻

+8 ขีดแก้ไข

, , 𨐜, 𨐝, 𨐞, 𨐟, 𮝼, 𰺨

+9 ขีดแก้ไข

, , , , , , 𨐠, 𨐡, 𨐢, 𨐣, 𨐤, 𨐥, 𨐦, 𨐧, 𰺩

+10 ขีดแก้ไข

, 𨐨, 𨐩, 𨐪, 𨐫, 𨐬, 𨐭, 𨐮, 𨐯

+11 ขีดแก้ไข

, 𨐰, 𨐱, 𨐲, 𮝽, 𰺪

+12 ขีดแก้ไข

, 𨐵, 𨐶, 𨐷, 𨐸, 𨐹, 𰺫

+13 ขีดแก้ไข

, , 𨐺, 𨐻, 𨐼, 𫐝

+14 ขีดแก้ไข

, 𨐽, 𰺬

+15 ขีดแก้ไข

𨐾, 𨐿

+16 ขีดแก้ไข

𬨛

+17 ขีดแก้ไข

𨑀

+22 ขีดแก้ไข

𨑁

+23 ขีดแก้ไข

𨑂