ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

黃 (รากอักษรจีนที่ 201)แก้ไข

+0 ขีดแก้ไข

,

+2 ขีดแก้ไข

𪎳

+3 ขีดแก้ไข

𪎴, 𬹐

+4 ขีดแก้ไข

, , , 𪎵, 𪎶, 𪎷, 𪎸, 𪎹, 𫜘

+5 ขีดแก้ไข

, , , 𪎺, 𮮏, 𱋲

+6 ขีดแก้ไข

, , , 𪎻, 𪎼, 𪎽, 𪎾, 𪎿, 𪏀, 𪏁

+7 ขีดแก้ไข

, 𪏂, 𪏃, 𪏄, 𪏅, 𬹑, 𱋳

+8 ขีดแก้ไข

, 𪏆, 𪏇, 𪏈, 𪏉, 𪏊, 𪏋, 𪏌, 𪏍, 𪏎, 𪏏, 𪏐, 𪏑, 𪏒, 𱋴

+9 ขีดแก้ไข

, 𪏓, 𪏔, 𪏕, 𪏖, 𪏗, 𪏘

+10 ขีดแก้ไข

𪏙, 𪏚, 𪏛, 𪏜, 𪏝, 𪏞, 𬹒

+11 ขีดแก้ไข

, 𪏟, 𪏠, 𪏡, 𪏢, 𪏣, 𬹓

+12 ขีดแก้ไข

, 𪏤, 𪏥, 𪏦

+13 ขีดแก้ไข

, 𪏧, 𪏨, 𪏩

+15 ขีดแก้ไข

𪏪

+16 ขีดแก้ไข

𪏫

+20 ขีดแก้ไข

𪏬