ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

黃 (รากอักษรจีนที่ 201)แก้ไข

+0 ขีดแก้ไข

+2 ขีดแก้ไข

𪎳𲎕

+3 ขีดแก้ไข

𪎴𬹐

+4 ขีดแก้ไข

𪎵𪎶𪎷𪎸𪎹𫜘

+5 ขีดแก้ไข

𪎺𮮏𱋲

+6 ขีดแก้ไข

𪎻𪎼𪎽𪎾𪎿𪏀𪏁

+7 ขีดแก้ไข

𪏂𪏃𪏄𪏅𬹑𱋳

+8 ขีดแก้ไข

𪏆𪏇𪏈𪏉𪏊𪏋𪏌𪏍𪏎𪏏𪏐𪏑𪏒𱋴

+9 ขีดแก้ไข

𪏓𪏔𪏕𪏖𪏗𪏘

+10 ขีดแก้ไข

𪏙𪏚𪏛𪏜𪏝𪏞𬹒

+11 ขีดแก้ไข

𪏟𪏠𪏡𪏢𪏣𬹓

+12 ขีดแก้ไข

𪏤𪏥𪏦

+13 ขีดแก้ไข

𪏧𪏨𪏩

+15 ขีดแก้ไข

𪏪

+16 ขีดแก้ไข

𪏫

+20 ขีดแก้ไข

𪏬