ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

襾 (รากอักษรจีนที่ 146) แก้ไข

−1 ขีด แก้ไข

𠁤

+0 ขีด แก้ไข

西

+1 ขีด แก้ไข

𧟠𧟡𧟢

+2 ขีด แก้ไข

𧟣

+3 ขีด แก้ไข

𧟤𧟥𧟦

+4 ขีด แก้ไข

𧟧𧟨𧟩𬡸𲁉

+5 ขีด แก้ไข

𧟪𧟫𧟬𫌚𮖿𮗀

+6 ขีด แก้ไข

𧟭𧟮𫟛𮗁𮗂𮗃𲁊

+7 ขีด แก้ไข

𧟯𧟰𬡹𲁋

+8 ขีด แก้ไข

𧟱𧟲𧟳𧟴𧟵𧟶𧟷𧟸𬡺𮗄𰴋

+9 ขีด แก้ไข

𧟹𧟺𧟻𮗅𮗆

+10 ขีด แก้ไข

𧟼𧟽𧟾𫌛𰴌𲁌

+11 ขีด แก้ไข

𧟿𲁍

+12 ขีด แก้ไข

𧠀𧠁𬡻

+13 ขีด แก้ไข

𧠂𮗇

+14 ขีด แก้ไข

𧠃𮗈

+15 ขีด แก้ไข

𧠄𮗉

+16 ขีด แก้ไข

𮗊𰴍

+17 ขีด แก้ไข

+18 ขีด แก้ไข

𮗋

+19 ขีด แก้ไข

𧠅𮗌