ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

襾 (รากอักษรจีนที่ 146)แก้ไข

−1 ขีดแก้ไข

𠁤

+0 ขีดแก้ไข

, 西,

+1 ขีดแก้ไข

𧟠, 𧟡, 𧟢

+2 ขีดแก้ไข

𧟣

+3 ขีดแก้ไข

, , 𧟤, 𧟥, 𧟦

+4 ขีดแก้ไข

, 𧟧, 𧟨, 𧟩, 𬡸

+5 ขีดแก้ไข

, , 𧟪, 𧟫, 𧟬, 𫌚, 𮖿, 𮗀

+6 ขีดแก้ไข

, , , , 𧟭, 𧟮, 𫟛, 𮗁, 𮗂, 𮗃

+7 ขีดแก้ไข

, 𧟯, 𧟰, 𬡹

+8 ขีดแก้ไข

𧟱, 𧟲, 𧟳, 𧟴, 𧟵, 𧟶, 𧟷, 𧟸, 𬡺, 𮗄, 𰴋

+9 ขีดแก้ไข

𧟹, 𧟺, 𧟻, 𮗅, 𮗆

+10 ขีดแก้ไข

𧟼, 𧟽, 𧟾, 𫌛, 𰴌

+11 ขีดแก้ไข

𧟿

+12 ขีดแก้ไข

, 𧠀, 𧠁, 𬡻

+13 ขีดแก้ไข

, , 𧠂, 𮗇

+14 ขีดแก้ไข

𧠃, 𮗈

+15 ขีดแก้ไข

𧠄, 𮗉

+16 ขีดแก้ไข

𮗊, 𰴍

+17 ขีดแก้ไข

+18 ขีดแก้ไข

𮗋

+19 ขีดแก้ไข

, 𧠅, 𮗌