ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

厶 (รากอักษรจีนที่ 28)

แก้ไข

+0 ขีด

แก้ไข

+1 ขีด

แก้ไข

𠫓𠫔𠫕𠫖𱑢

+2 ขีด

แก้ไข

𠫗𠫘𫨦

+3 ขีด

แก้ไข

𠫙𠫚𠫛𠫜𠫝𰆭

+4 ขีด

แก้ไข

𠫞𠫟𠫠𠫡𠫢𠫣𠫤𠫥𭆙𭆚

+5 ขีด

แก้ไข

𠫦𠫧𠫨𫨧

+6 ขีด

แก้ไข

𠫩𠫪𠫫𠫬𠫭𠫯𱑣

+7 ขีด

แก้ไข

𠫰𠫱𠫲𠫴𠫵𠫶𠫷𠫸𪠜𫨨𫨩𭆛𭆜𭆝𰆮𱑤𱑥

+8 ขีด

แก้ไข

𠫹𠫺𠫻𠫼𪠝𫨪𭆞𭆟𭆠𭆡𭆢

+9 ขีด

แก้ไข

𠫽𠫾𪠞𫨫𭆣𱑦𱑧

+10 ขีด

แก้ไข

𠫿𠬀𠬁𠬂𠬃𠬄𠬅𦎅𪠟𰆯𱑨𱑩𱑪

+11 ขีด

แก้ไข

𠬆𠬇𠬈𠬉𠬊𠬋𠬌𪠠𫨬𫨭𫨮𭆤

+12 ขีด

แก้ไข

𠔲𠬍𠬎𠬏𠬐𱑫

+13 ขีด

แก้ไข

𠬑𠬒𪠡

+14 ขีด

แก้ไข

𠬓𱑬

+15 ขีด

แก้ไข

𠬕𠬖𠬗𫨯𫨰𱑭

+16 ขีด

แก้ไข

𱑮𱑯

+17 ขีด

แก้ไข

𠬔𠬘𠬙

+18 ขีด

แก้ไข

𪠢𱑰

+27 ขีด

แก้ไข

𫨱