ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

无 (รากอักษรจีนที่ 71)แก้ไข

+0 ขีดแก้ไข

+1 ขีดแก้ไข

+2 ขีดแก้ไข

𣄭𰕰

+3 ขีดแก้ไข

𣄮𣄯

+5 ขีดแก้ไข

𣄰

+6 ขีดแก้ไข

𣄱𣄲𣄳

+7 ขีดแก้ไข

𬀥

+8 ขีดแก้ไข

𣄴𣄵

+9 ขีดแก้ไข

𣄶𣄷𣄸

+11 ขีดแก้ไข

𣄹

+12 ขีดแก้ไข

𣄺

+16 ขีดแก้ไข

𭥊