ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

无 (รากอักษรจีนที่ 71)แก้ไข

+0 ขีดแก้ไข

+1 ขีดแก้ไข

+2 ขีดแก้ไข

𣄭, 𰕰

+3 ขีดแก้ไข

𣄮, 𣄯

+5 ขีดแก้ไข

, 𣄰

+6 ขีดแก้ไข

𣄱, 𣄲, 𣄳

+7 ขีดแก้ไข

, 𬀥

+8 ขีดแก้ไข

𣄴, 𣄵

+9 ขีดแก้ไข

, 𣄶, 𣄷, 𣄸

+11 ขีดแก้ไข

𣄹

+12 ขีดแก้ไข

𣄺

+16 ขีดแก้ไข

𭥊